Roger Strand

Stilling

Professor

Tilhørighet

Forskergrupper

Forskning
  • naturvitenskapens, biomedisinens og miljøfagenes vitenskapsteori
  • usikkerhet og kompleksitet i skjæringsfeltet mellom vitenskap og samfunn
  • etiske og samfunnsmessige aspekter ved emergerende vitenskap og teknologi
Publikasjoner

Se ORCID.

For mer støy, se også publikasjonsliste i CRISTIN.

Prosjekter

2016-20  Partner og PI ved UIB, MAGIC: Moving toward adaptive governance in complexity: Informing Nexus Security (H2020 - WATER)

2015-18  Partner, HEIRRI, H2020-Science-with-and-for-Society

2014      Chairman, European Commission Expert Group on Indicators of Responsible Research and Innovation

2013-18  ELSA Principal Investigator, CCBIO

2013-17  ELSA Principal Investigator i BIOTEK2021-prosjektene SALMOSTERILE og NorZymeD

2012-15  Prosjektleder sammen med Kjetil Rommetveit, EPINET, FP7-Science-in-Society

2010-13  Prosjektleder, Reflexive Systems Biology, NFR (FUGE)

2009-11  Prosjektleder sammen med Kjetil Rommetveit, TECHNOLIFE, FP7-Science-in-Society

2007-9    Expert Partner, RISKBRIDGE, FP6 Coordinated Action.

2005-9    Prosjektleder, Interdisciplinary Studies of Ethical and Societal Implications of Nanotechnology, NFR (NANOMAT)

2004-7    Forsker, Mapping the language of research-biobanks and health registries: From traditional biobanking to research biobanking, Univ. i Oslo, NFR (FUGE)

2003-6    Prosjektleder, Norcat - Management of Management of Complexity, Scientific Uncertainty and Public Participation in Environmental Governance in Nordland and Catalunya, NFR (Landskap i endring)