Rolv Terje Lie

Stilling

Professor

Tilhørighet

Forskergrupper

Forskning

Rolv Terje Lie er professor i medisinsk statistikk og har en spesiell interesse for perinatal epidemiologi og genetikk. Lie er også seniorforsker ved Senter for fruktbarhet og helse ved Folkehelseinstituttet. Studier av medfødte misdannelsers genetiske epidemiologi er et av hans hovedinteresseområder. Banebrytende registerbaserte studier på området er publisert i NEJM, JAMA og BMJ. En populasjonsbasert case-kontroll studie av leppe- og ganespalte inkludert DNA-prøver fra familietriader i Norge i samarbeid med Dr. Allen Wilcox ved NIEHS har så langt resultert i mer enn 40 vitenskapelige artikler.

Et annet sentralt forskningstema er epidemiologiske og genetiske studier av svangerskapsforgiftning. Lie har publisert flere artikler i sentrale tidsskrifter som har gitt ny innsikt.

Perinatale risikofaktorer for nevrologiske utviklingsforstyrrelser inkludert CP er en annen hovedinteresse. Artikler er publisert i de høyest rangerte medisinske tidsskriftene i samarbeid med professor Dag Moster. Et pågående prosjekt med støtte fra TMF undersøker nyfødtes sårbarhet for asfyksi https://www.uib.no/en/trace/168023/probnd-predicting-and-preventing-brai....

Lie har et sterkt engasjement for global reproduktiv helseforskning. Med midler fra NUFU-programmet var han med på å starte et fødselsregister ved KCMC-sykehuset i Tanzania, et prosjekt som har resultert i et høyt antall publikasjoner, 4 PhD-grader for samarbeidspartnere fra Tanzania og en forskningsplattform for sykehuset.

Rolv Terje Lie er æresmedlem i Norsk forening for epidemiologi og mottok Falch-prisen for fremragende ledelse innen medisinsk forskning i 2010.

Undervisning

Lie underviser et kurs for studenter i medisin og odontologi i grunnleggende statistiske metoder med særlig fokus på design og analyse av randomiserte studier. Han mottok utdanningsprisen fra Det medisinske fakultet i 2020 for utviklingen av dette kurset. Gjennom årene har han utviklet og gjennomført flere kurs i anvendt statistikk for PhD-studenter, inkludert et kurs i analyse av korrelerte data. Han underviser også i et kurs i moderne genetisk epidemiologi.

Publikasjoner
2024
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
2001
2000
1999
1998
1997

Se en full oversikt over publikasjoner i Cristin