Sören Koch

Stilling

Professor, Head of the research group for Legal Culture, Legal History and Comparative Law; Board member of the Norwegian Association of Comparative Law; Member of the European Law Institute

Tilhørighet

Forskergrupper

Forskning

Legal Realism as the regulatory foundation of Norwegian and Nordic Law in the 21st century? Network project financed by the NRC 

Regulering av aktiv dødshjelp i Norge i lys av internasjonal og utenlandsk rett - Physically assisted suicide - a comparative approach 

National Rapporteur for the Association of Comparative Law: Rights of Nature; Assisted Suicide

Comparative law and legal cultural studies (Comparing Legal Cultures, 2nd ed. 2020, Handbook on Legal Cultures, Springer 2023)

Hanseatiske rettsprotokoller - Kontorenes organisasjon og funksjon - rettslig institusjonalisering (in cooperation with prof. Geir Atle Ersland og Stadtarkiv i Lübeck, Stadtarchiv in Köln, Kildeskriftkommisjonen, Nasjonalbiblioteket) - Court roles of the Hanse Kontor in Bergen - transcription and analysis. 

The Governance dimension of the Hanse (Cooperation with the University of Hamburg, Lund, Tartu, Bergen and Amsterdam)

Kompilation som metode for produksjon av autoritative rettsllige tekster (Søknad: Groundbreaking research and Social, Culture and Welfare)

Hugo Grotius influence on the legal doctrine of the 16th and 17th century (Leuven)

Regulating timbertrade in Western Norway in the 16th to 18th century (Cooperation UiO, UiB, University of Aberdeen).

Teaching Legal History - Strategies and Purposes - A Comparative Study with Focus on the Nordics 

 

 

Formidling

UiB - Innsikt serie - populærvitenskapelig innlegg med paneldebatt 11.12.2021 - Det hanseatiske Kontor - en rettshistorie

Innsikt Juridika - 10.12.2020 Hva er rettskulturell kunnskap og hvorfor trenger jurister det https://juridika.no/innsikt/rettskulturell-kunnskap

Innsikt Juridika - 3. juni 2021 Den tyske klimadommen viser at domstolene kan hjelpe politikerne å handle langsiktig om klima https://juridika.no/innsikt/den-tyske-klimadommen

British Association for Comparative Law - Blogg 19.03.21 Comparing Legal Cultures 

Podkast Universitet Tromsø - 7. Okt 2020 https://soundcloud.com/jussjaass/juss-jass-episode-12

Podkast University of Bergen  - Corpus Juris Civilis 

Frankfurter Allgemeine Zeitung - FAZ - Einspruch November 2019

https://www.faz.net/-irf-9tig4?premium=0xb7bc979ea776db1689ae3f7c5598ca39&GEPC=s3 

Undervisning

My undergraduates/postgraduates courses

1. Exploring the Norwegian Legal Culture (non-mandatory introductory course for undergraduate students)

2. JUS 290-2-A Comparing Legal Cultures in Europe

3. JUS 134 Rettskultur, rettshistorie og komparativ rett (Legal Culture, Legal History and Comparative Law)

4. JUS 134 V-18 KINA - Legal Culture, Legal History and Comparative Law

5. JUS 297-2-A - Comparative european Constitutional Law

Teacher / Evaluator

5. JUS 121 NIRI (National and International legal Institutions)

6. JUS 399 Masteroppgaver (Master-studies)

7. JUS 397 Research-line

External teaching:

Teacher, honours course (European Legal History), Universität Bonn, Germany

Teacher, undergraduate course (Comparative Law), Universitet i Tromsø, Norway

Teacher, honours course (forskerlinje), University of Tromsø, Norway

Teacher, honours course (Comparative Law), Universitas Autonomá Madrid (UAM), Spain

Teacher, honours course (European Legal History) and ordinary undergraduate course (Introduction to Comparative law), (LLM-course) Dissertation Management, School of Law, University of Aberdeen, United Kingdom

Teacher, masters course (European Legal History), University of Zurich, Switzerland

 

 

Publikasjoner
Vitenskapelig antologi/Konferanseserie
Vitenskapelig Kapittel/Artikkel/Konferanseartikkel
Anmeldelse
Vitenskapelig foredrag
Vitenskapelig artikkel
Populærvitenskapelig foredrag
Fagartikkel
Database
Nettsider (opplysningsmateriale)
Populærvitenskapelig artikkel
Intervju
Vitenskapelig oversiktsartikkel/review

Se en full oversikt over publikasjoner i Cristin

TRACK RECORD: PUBLICATIONS

Monographies:

2024    Koch Sören, Hvem som eier livet? Et rettshistorisk og rettskomparativ bidrag til debatten om medvirkning til selvvalgt livsavslutning, Fagbokforlaget 2024

2015    Koch, Sören. En naturlig rettsorden for det dansk-norske kongeriket - En rettshistorisk analyse av Ludvig Holbergs lærebok i natur- og folkerett. 498 sider. ISBN: 978-82-308-3491-6.

2011    Koch, Sören. Unaufgeforderte Hilfeleistung in Notsituationen, eine rechtshistorische und rechtsvergleichende Studie zu den zivilrechtlichen Aspekten der Nothilfe mit besonderer Berücksichtigung des Rechts der Geschäftsführung ohne Auftrag. Peter Lang Publishing Group. p. 412 sider. ISBN: 978-3-631-63007-5.

2011    Koch, Sören. Der Ersatz frustrierter Aufwendungen im norwegischen Recht. Peter Lang Publishing Group. 164 p. ISBN: 978-3-631-61733-5.

 

Edited volumes of collected papers:

2024 Koch, Sören Jørn Øyrehagen Sunde (eds), Comparing Legal Cultures in Europe, Fagbokforlaget. 

2024 Koch, Sören, Ulla Kypta, Johann Ruben Leiss, Stefan Oeter and Merike Ristikivi (eds), Hanse and International Law - Governance dimensions, Springer Nature. 

2023    Koch, Sören and Marius Mikkel Kjølstad (eds). Springer Handbook of Legal Cultures, A selection of the world's legal cultures, 1st ed., Springer Nature, 978-3-031-27744-3.

2020    Koch, Sören; Jørn Øyrehagen Sunde (eds) Comparing Legal Cultures – Revised and expanded 2nd edition Fagbogforlag, 803 pages. ISBN: 978-82-450-2091-6.

2017    Koch, Sören; Skodvin, Knut Einar; Sunde, Jørn Øyrehagen (eds). Comparing Legal Cultures. Fagbokforlaget. 358 pages. ISBN: 978-82-450-2091-5

2014    Koch, Sören; Helland, Ingvill (ed). Nordic and Germanic Legal Methods. Mohr Siebeck. 461 pages. ISBN: 978-3-16-153062-3.

 

Articles in scientific journals and volumes of collected papers:

Work in progress: 

2024 Koch, Sören, "Skillet mellom privat- og offentlig rett i norsk jussundervisning på første halvdel av 1800-tallet, in Marius Mikkel Kjøstad (ed.), Naturrett etter 1814 - en oversett tradisjon?, Pax (forthcoming). 

2024 Koch, Sören, „How to teach comparative law – a new approach based on interactive learning strategies”, Rabel Journal for Comparative Law (forthcoming 12 p.)

2024 Koch, Sören, "Die Neuvermessung des Bergener Kontors - Erik Rosenkrantz Rechtsstreit mit dem Deutschen Kaufmann zu Bergen (1561)", in The Hanseatic History Review, vol 141 (2023) (forthcoming) 16 p.

 

Reviewed and accepted: 

2024 Koch, Sören, The case of Christoff Blumenthal - Ius Commune in the Court Practice of the Hanseatic Kontor in Bergen, in Heikki Pihlajamäki (ed.), Ius Commune and Borders, Borders of Ius Commune, Routledge (forthcoming). 

2024 Koch, Sören and Geir Atle Ersland, "The origin and exercise of self-governance and internal jurisdiction of the Hanseatic Contor in Bergen", in The Hanseatic History Review, HGBl. Vol. 142 (forthcoming). 

2024 Koch, Sören, '"Livet er et uavhendelig gode" - Norsk regulering av medvirkning til selvvalgt livsavslutning i lys av internasjonale utviklinger', Tidskrift for Rettsvitenskap (forthcoming).

2023 Koch Sören, Esmeralda Colombo and Catalina Vallejo Piedrahíta, Rights of Nature in Norway, in Ralf Michaels (ed.), Rights of Nature a Comparative Study - XIV International Congress of Comparative Law, Intersentia 2023 (forthcoming). 

Published: 

2023 Koch, Sören, Om den praktiske bruken av "naturretten", i Gunnstein Akselberg (ed.), Holberg...

2023 Koch Sören, Review: Andreas Harald Aure, Ludvig Holberg Rettskunnskap, Vidarforlaget 2021, 463 p., in 1700-tal: Nordic Journal for 18th-century studies, vol 20, 2023 pp.

2023 Koch, Sören, Review Jan Schröder, Recht als Wissenschaft, 3rd edition, 2020 C.H. Beck, Legal History Review, Vol. 89 (2) pp. 

2023 Koch, Sören and Kjølstad, Marius Mikkel, Legal Culture - diversity and structure, in idem. (eds), Springer Handbook for Legal Cultures, Springer Nature 978-3-031-27744-3.

2023 Koch Sören, "Norway", in Jan Smits (ed.), Elgar Encyclopedia of Comparative Law, 3rd ed. Edvard Elgar Publishing 2023, pp. 110-119. 

2023 Koch, Sören, "Norm and Fact – timber trade in the early modern Western Norway (1530-1730)Norm and Fact – timber trade in the early modern Western Norway (1530-1730), in A. R. Simpson and Jørn Øyrehagen Sunde (ed.), Scottish and Norwegian relations and commonalities, Edinburgh University Press, ISBN 978-1-3995-0383-3. 

2022 Sören Koch, Esmeralda Colombo, and Catalina Vallejo Piedrahíta. "Derechos de la naturaleza en la cultura jurídica noruega: ser o no ser?". Naturaleza y Sociedad. Desafíos Medioambientales, no. 4 (2022): https://doi.org/10.53010/nys4.06

2022 Koch, Sören, Ulla Krypta and Johann Ruben Leiss, 'Pluralisische Governance: Die Erforschung hanseatischer Kooperation jenseits von klassischen Staatskonzepten', The Hanseatic History Review /Hanseatische Geschichtsblätter (HGBl. Vol. 140), pp. 59-90. 

2022 Review: Valasakis, Manuel: Effektivität und Zukunft der deutschen Zivilgerichtsbarkeit. Ein Vergleich mit der Konfliktbeilegung in Norwegen, Regensburg 2021, Rabel Zeitschrift für ausländisches und internationales Privatrecht, The Rabel Journal of Comparative and International Law, Vol. 86 (2) pp. 530-535. 

2021    Koch, Sören, “Legal compilation in early modern Denmark and Norway – creatively recycling the law”, in Kjell Åke Modéer (ed.), Legal History: Reflecting the Past and the Present, Olin Foundation ISBN 978-91-86645-15-1, pp. 198-229.

2020    Koch, Sören, Grotius’ Impact on the Scandinavian Theory of Contract Law, Grotiania 41 (2020) 59-87 (Brill) doi:10.1163/18760759-04101004

2020 Koch, Sören,  “An Introduction to German Legal Culture”, in: S. Koch et al. (eds), Comparing Legal Cultures, – Revised and expanded 2nd edition Fagbogforlag, p. 221-267.  ISBN: 978-82-450-2091-6

2020    Koch, Sören, Marius Mikkel Kjølstad, Jørn Øyrehagen Sunde, “The Norwegian Legal Culture”, in S. Koch et al. (eds), Comparing Legal Cultures, – Revised and expanded 2nd edition Fagbogforlag, p. 105-148.  ISBN: 978-82-450-2091-6.

2020    Koch, Sören, “The Outset, learning to sail the ocean of legal cultures” in S. Koch et al. (eds), Comparing Legal Cultures, – Revised and expanded 2nd edition Fagbogforlag, p. 17-22.  ISBN: 978-82-450-2091-6.

2020    Koch, Sören, “Legal Culture and Comparative Law, ” in S. Koch et al. (eds), Comparing Legal Cultures, – Revised and expanded 2nd edition Fagbogforlag, p. 41-68.  ISBN: 978-82-450-2091-6.

2020    Koch, Sören, “From Mapping to Navigation – A COMPASS-formula for conducting Comparative Analysis” in S. Koch et al. (eds), Comparing Legal Cultures – Revised and expanded 2nd edition Fagbogforlag, p. 71-103 ISBN: 978-82-450-2091-6.  

2020    Koch, Sören, “Sailing – Analysing the Ideals of Justice in Germany, England and Norway”, in S. Koch et al. (eds), Comparing Legal Cultures – Revised and expanded 2nd edition Fagbogforlag, ISBN: 978-82-450-2091-6, 783- 802.

2020    Koch, Sören, Anna Klimazewska and Anna Machnikowska“Introduction to the Legal Culture of Poland, in S. Koch et al. (eds), Comparing Legal Cultures, – Revised and expanded 2nd edition Fagbogforlag, pp. 273-330 ISBN: 978-82-450-2091-6, 783- 802.

2020    Koch, Sören and Kristjan Mejrup,”The Enlightenment”, in Kjell Åke Modeer and John Witte, Law and The Christian Tradition in Scandinavia. The Writings of Great Nordic Jurists, Routledge, (Oct. 9th) pp. 153- 161. ISBN 978-0367-85824-7

2020    Koch, Sören, ”Natural Law and the struggle with pietism in eighteenth-century Denmark-Norway - Ludvig Holberg (1684-1754)”, in Kjell Åke Modeer and John Witte, Law and The Christian Tradition in Scandinavia. The Writings of Great Nordic Jurists, Routledge, (Oct. 9th) pp. 162-179. ISBN 978-0367-85824-7

2020    Koch, Sören, “Konfliktlösung in West-Skandinavien.“ in: W. Decock (Hrsg.), Konfliktlösung in der Frühen Neuzeit, Handbuch zur Geschichte der Konfliktlösung in Europa 3, https://doi.org/10.1007/978-3-662-56102-7_50 ISBN: 978- 3-662-56101-0;

2019    Koch, Sören, ”Frederic Carpenter Ljungqvist, Lagfäst Kungamakt under Högmedeltiden– en komparativ internordisk studie”, in Tidsskrift for Rettsvitenskap, Vol. 132/1 2019 p. 78-83; DOI: 10.18261/issn.1504-3096-2019-01-05.

2019    Koch, Sören, “Den ‘moderne resepsjonen’ - Internasjonaliseringen i undervisning og forskning mellom 1969 og 2003”, in Johan Giertsen (ed.), Bergens juridiske fakultet i 50 år, Fagbokforlaget, pp. 59-79, ISBN 978-82-450-2794-5.

2018    Koch, Sören, “Courts of Appeal in Norway”, in: Kjell Å Modéer and Martin Sunnqvist (eds.), Suum Cuique Tribuere. Legal Contexts, Judicial Archetypes and Deep-Structures regarding Courts of Appeal and Judiciaries from Early Modern to Late Modern Europe, Institutet för Rättshistorisk Forskning, p. 279-312,  ISBN 978-91-86645-11-3.

2017    Koch, Sören,  “An Introduction to German Legal Culture”, in: Koch, Søren; Skodvin, Knut Einar; Sunde, Jørn Øyrehagen. Comparing Legal Cultures. Fagbokforlaget, p 171-202. ISBN: 978-82-450-2091-5.

2017    Koch, Sören, “Peter Høilund: Naturret som samfundskritik.” Tidsskrift for Rettsvitenskap.Vol 130: p. 115-121. doi: 10.18261/issn.1504-3096-2017-01-08

2016    Koch, Sören, ”Jus naturae methodo scientifica pertractatum (Natural Law considered according to the Scientific Method) 1740-1748 Christian Freiherr VON WOLFF (1679-1754)” in Martyn, Georges.  The Formation and Transmission of Western Legal Culture, Books that made the Law in the Western World. Springer Publishing Company. Nr. 81, p. 227-231. ISBN: 978-3-319-45564-8.

2016    Koch, Sören, ”Moralske Kierne eller Introduction til Naturens- og Folkerettens Kundskab, 1716, Ludvig Holberg (1684-1754)” in Martyn, Georges.  The Formation and Transmission of Western Legal Culture, Books that made the Law in the Western World. Springer Publishing Company, Nr. 78, p. 249-252. ISBN: 978-3-319-45564-8.

2016    Koch, Sören. “Andreas Aure, The right to wage war (jus ad bellum): the German reception of Grotius 50 years after De iure belli ac pacis.” Comparative Legal History/ Hart Publishing, Oxford, p. 1-9. published 2016-10-20.doi: http://dx.doi.org/10.1080/2049677X.2016.1245043

2016    Koch, Sören. “Løfte og aksept - Naturrettens innflytelse på fortolkningen av NL 5-1-1 og 5-1-2 på 1700-tallet.” Tidsskrift for rettsvitenskap. Vol 129: p. 337-371. doi: 10.18261/issn.1504-3096-2016-04-01

2015    Koch, Sören, Consequences of changing expectations to law and its institutions Illustrated by the role and background of judges in Norway. 83 Legal History Review. p 461-486. doi: 10.1163/15718190-08334p06

2015    Koch, Sören, “Feras Gisawi, Der Grundsatz der Totalreparation, Tübingen, Mohr Siebeck 2015, 299 Seiten.” Forum Historiae Iuris. Publisert 2015-12-10.

2014    Koch, Sören; Helland, Ingvill. “Comparing legal Methods – an Analytical Framework” in I. Helland and S. Koch, Nordic and Germanic Legal Methods, Mohr Siebeck, p. 1-19.

2014    Koch, Sören; Helland, Ingvill. “International Influences in Norwegian Legal Method” in I. Helland and S. Koch, Nordic and Germanic Legal Methods, Mohr Siebeck, pp 344-368.

2014    Koch, Sören; Helland, Ingvill. “Norwegian and German Legal Methods Compared: Similarities and Differences, their Reasons and Consequences”, in me. Helland and S. Koch, Nordic and Germanic Legal Methods, Mohr Siebeck. pp 267-324.

2014    Koch, Sören; Helland, Ingvill. “Introduction to Norwegian Legal Method”, in I. Helland and S. Koch, Nordic and Germanic Legal Methods, Mohr Siebeck pp. 99-140.

2013    Koch, Sören; Helland, Ingvill. “Methodischen Grundlagen der juristischen Entscheidungsfindung im norwegischen Recht“, Zeitschrift für Europäische Privatrecht (ZEuP) p. 585 – 618.

2013    Koch, Sören. „Nødverge i erstatningsretten - en analyse med utgangspunkt i Rt. 2012 s. 5”, Tidsskrift for erstatningsrett, forsikringsrett og velferdsrett. 10 p. 6-25.

2013    Koch, Sören. “Wettbewerbsrechtliche Implikationen beim ärztlichen Internetauftritt. Ist die Werbung mit Manueller Medizin/Osteopathie ein Wettbewerbsverstoss?”, Manuelle Medizin. 51: 58-64.

2012    Koch, Sören. “Holbergs naturrett sett fra et funksjonalt perspektiv.” In: Sejersted, Jørgen Magnus and Vinje, Eiliv. 2012. Ludvig Holbergs naturrett. Gyldendal Akademisk, p 78-95 ISBN: 9788205426061.

2012    Koch, Sören, “Erstatning for bortkastede utgifter”, Tidsskrift for Rettsvitenskap Vol. 125/5, p. 581-636.

2011    Koch, Sören, “Det erstatningsrettslige skadebegrepet - en sammenligning mellom tysk og norsk rett”, Tidsskrift for erstatningsrett, forsikringsrett og velferdsrett 7 p. 250-281.

Prosjekter

Natural Rights and the Rights of Nature, National Rapporteur for the Convention of Comparative Law, together with Esmeralda Colombo and Catalina Vallejo Piedrahita

Comparing legal methods in Europe (international research-network in cooperation with Ingvill Helland (UiA/Norway)

Ludvig Holbergs Naturrett (digital textutgave)

Legal compilation in early modern Norway and Scotland (international, multidisciplinary and multidimensional research-cooperation between Bergen, Aberdeen, Oslo, Edinburgh, Oxford, Madrid, Frankfurt am Main and Vienna).

Eiendomsgrenser i Bergen (tverrfaglig samarbeid med forskningsgruppe for Eiendomsrett i Bergen)

Digitalisation and Exploration of the court roles of the Hanseatic Contor in Bergen (interdisciplinary and international cooperation)

Public Governance Dimension of the Hanse (collaboration with the Universities of Lillehammer, Amsterdam, Hamburg, Göttingen, Lund and Tartu)

Springer's Handbook of Legal Cultures (editor together with Jørn Øyrehagen Sunde and Marius Mikkel Kjølstad) - Mapping legal Cultures of the world

Interdisciplinary Engagement

Instructor at the international and interdisciplinary reseach school 'Authoritative Texts and their Reception' (UiO, UiT,UiB)

Research group 'Form 1700' (UiB/HF)

Researchgroup 'Religion and Litterature'