Scott Bremer

Stilling

Forsker

Tilhørighet

Forskergrupper

Forskning

Jeg har bakgrunn fra miljøplanlegging, politikkutvikling og styring, og i det siste har jeg jobbet mest med offentlige klimatilpasningstiltak.

Jeg er interessert i hvordan vitenskap og andre måter å vite på blir brukt til å støtte opp om beslutninger og handlinger i styringsinstitusjoner, også i grensesnittet mellom vitenskap og politikkutvikling. I løpet av de siste fem årene har jeg jobbet med å avdekke vår kulturelle og stilltiende kunnskap om klima som vi tar for gitt og som påvirker hvordan individer og grupper tilpasser seg; for eksempel kulturelle rammer for årstider eller forestillinger om tid.

Jeg forsker hovedsakelig i en "utvidet" eller deltakende modus; i samarbeid med grupper i samfunnet søker jeg å samprodusere kunnskap og handling for å møte utfordringene disse står overfor. Jeg har som mål å synliggjøre den kunnskapen som har blitt oversett eller marginalisert, inkludert lokal, tradisjonell og praktisk kunnskap. I forskningen min bruker jeg blant annet perspektiver fra transdisiplinaritet, post-normal vitenskap, samt praktiske tilnærminger til folkeforskning og klimatjenester.

Gjennom min forskning prøver jeg å være aktiv på begge sider av grensesnittet mellom vitenskap og politikkutvikling. Jeg er forsker ved NORCE Climate, hvor jeg jobber tett med klimaforskere for å finne ut hvordan forskningen deres kan kobles til styringsprosesser, blant annet ved Climate Futures-senteret. Jeg er også nestleder for Young Academy of Europe (tilknyttet Academia Europaea) og gir målrettede innspill til europeisk vitenskapspolitikk. Jeg har i tillegg en adjunktstilling ved University of Toronto Scarborough.

I tillegg til forskning brenner jeg for lærerplanutvikling og undervisning innenfor transdisiplinær samproduksjon i praksis, rettet mot forskere tidlig i karrieren. Relatert til dette har jeg nylig vært med på å utvikle forskerskoler i Afrika som en del av det NFR-finansierte CATER-prosjektet.

Jeg er for tiden prosjektleder for det EU-finansierte CALENDARS-prosjektet.

Formidling

Jeg ser viktige kontaktpunkt mellom måten vi utfører forskning på og hvordan vi formidler den. Jeg er interessert i å legge til rette for kreative møteplasser der grupper av mennesker på samme tid kan lære fra forskning og bidra til den.

I CALENDARS-prosjektet har vi spurt folk i Bergen om å gjenskape primstaven for det moderne livet i byen. Vi gjennomførte workshops i samarbeid med Aldea atelier i 2020 og med skolebarn under Forskningsdagene i 2019.

Jeg har jobbet aktivt med å legge til rette for folkeforskningsinitiativer i Bangladesh og Bergen, og for meg er dette øvelser i å lære gjennom forskning.

Selv om jeg alltid har jobbet transdisiplinært har jeg stadig frustrert meg over at resultatene av denne forskningen ofte blir publisert i tradisjonelle akademiske kanaler, i et format som er utilgjengelig for de miljøene vi samarbeider med. I 2024 publiserte jeg boken Changing Seasonality, som har som mål å ta transdisiplinaritet «helt ut». Boken består av 33 kapitler fra forskere, men også fra praktikere vi jobbet med – birøktere, kunstnere og skribenter – fra rundt om i verden. Kapitlene er historier fra virkeligheten om hvordan folk fra mange ulike bakgrunner tenker nytt om de årstidsmessige rammeverkene sine. Historiene er skrevet på en autentisk måte for hver forfatter, og er tilgjengelige for allmennheten.

Undervisning

Jeg blir regelmessig invitert til å gi gjesteforelesninger ved ulike institutter ved Universitetet i Bergen og NHH (Norges Handelshøyskole), og jeg er foreleser ved The Norwegian Research School in Environmental Humanities (NoRS-EH).

Jeg brenner for lærerplanutvikling og undervisning innenfor transdisiplinær samproduksjon i praksis, rettet mot forskere tidlig i karrieren. Relatert til dette har jeg nylig vært med på å utvikle forskerskoler i Afrika som en del av det NFR-finansierte CATER-prosjektet; en spin-off av ph.d.-kurset Co-producing climate adaptation research som jeg utviklet sammen med andre i oktober 2019.

Jeg var også med på å utvikle og gjennomføre et kurs innenfor transdisiplinær forskning for bachelor- og masterstudenter ved sju ulike europeiske universiteter (rundt 200 studenter). Dette var en del av ARQUS-alliansen som UiB tidligere var medlem av.

For tiden veileder jeg fem stipendiater og to masterstudenter.

Publikasjoner
2024
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012

Se en full oversikt over publikasjoner i Cristin

Bremer, S. (2012). Framing a ‘post-normal’ science-policy interface for Integrated Coastal Zone Management. In: E. Moksness, E. Dahl, and J. Støttrup (Eds.) Global Challenges in Integrated Coastal Zone Management (pp. 179-191).  Sussex: Wiley-Blackwell

Blanchard, A. & Bremer, S. (2012). Reflexively mapping the science-policy interface for coastal zones. In: E. Moksness, E. Dahl, and J. Støttrup (Eds.) Global Challenges in Integrated Coastal Zone Management (pp. 206-217).  Sussex: Wiley-Blackwell

Van den Belt, M., Forgie, V., Bremer S., McDonald, G., Lennox, J., Montes de Oca, O., Joy, M., (2010). Modelling tools for adaptive integrated assessment: a case study of New Zealand regional authorities. Research Monograph Series – No. 17. Palmerston North: EERNZ

Bremer, S. (2009). Evaluating the State of New Zealand’s Coastal Management: Application of Integrated Coastal Management Indicators at National and Local Scale. Research Monograph Series – No. 16. Palmerston North: EERNZ. ISBN 978-0-9582949-3-5. ISSN 1176-7251 (print). ISSN 1179-1179 (online)

Prosjekter

Pågående og avsluttede prosjekter:

Kompetanse
  • Doctor of Philosophy: Massey University New Zealand; "Exploring a 'post-normal' science-policy interface for Integrated Coastal Management"
  • Postgraduate Certificate in Public Policy: University of Victoria, New Zealand
  • Bachelor of Resource and Environmental Planning (Hons.): Massey University, New Zealand