Shankar Manuel Aghito

Stilling

Ph.d.-kandidat

Tilhørighet

Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet

Publikasjoner
Vitenskapelig artikkel
Faglig kapittel
Fagartikkel
Faglig foredrag
Vitenskapelig Kapittel/Artikkel/Konferanseartikkel

Se en full oversikt over publikasjoner i Cristin