Shreesha Sadashiva Rao

Stilling

Postdoktor

Tilhørighet

Institutt for biovitenskap (BIO)

Formidling

Shreesha Sadashiva Rao er en dedikert postdoktor ved SEAS (Shaping European Research Leaders for Marine Sustainability), som spesialiserer seg på marin bærekraft og veterinærmedisin. Med en sterk lidenskap for feltet er Shreesha aktivt involvert i å utforske og adressere kritiske spørsmål knyttet til marin bærekraft.

I rollen som postdoktor fokuserer Shreeshas nåværende forskning først og fremst på vannsykdommer og fiskevaksiner. Målet er å bidra til å fremme marin bærekraft gjennom innovativ forskning og utvikling av effektive løsninger. Før Shreesha begynte i SEAS, fikk Shreesha verdifull erfaring som forsker, med spesialisering i vannvaksiner og terapeutiske midler på tvers av både tempererte og tropiske områder. Disse erfaringene har ytterligere styrket Shreeshas forpliktelse til å ha en positiv innvirkning på marin bærekraft.

Shreesha fullførte med suksess en doktorgrad i veterinærmedisin i 2021 fra National Pingtung University of Science and Technology (NPUST) i Taiwan. Doktorgradsstudiene sentrerte seg rundt å studere de genetiske egenskapene, celleoverflateegenskapene og vaksineeffektiviteten til gram-positive bakterier i oppdrettsfisk. Denne pedagogiske reisen tillot Shreesha å utvikle ekspertise innen sykdomsdiagnose og vaksineutvikling, noe som resulterte i tre anerkjennelser fra prestisjetunge institutter.

Med et sterkt fundament i forskning og en dyp forståelse av kompleksiteten innen marin bærekraft og veterinærmedisin, står Shreesha Sadashiva Raos arbeid i forkant med å fremme kunnskap og fremme positiv endring på disse feltene.

Undervisning

Kursutvikling og undervisning

Å engasjere seg i kursutvikling og undervisning har vist seg å være en utrolig givende opplevelse for Shreesha gjennom hele transportøren. Til tross for Shreeshas begrensede erfaring som undervisningsassistent (TA) for studenter og mentor for masterstudenter, fant Shreesha en enorm oppfyllelse i å veilede og inspirere neste generasjon av lærde. Som TA hadde Shreesha privilegiet å gi støtte til studenter, bistå professorer i utviklingen av kursmateriell, legge til rette for klasseromsdiskusjoner og tilby verdifull veiledning til studenter.

Å være vitne til veksten og forståelsen av komplekse konsepter blant studenter har gitt ham en sterk følelse av prestasjoner og har forsterket hans lidenskap for undervisning. I tillegg har det vært like gledelig å tjene som mentor for masterstudenter, siden han har vært i stand til å veilede disse studentene gjennom forskningsprosjektene deres, gi konstruktive tilbakemeldinger og bistå i utviklingen av kritisk tenkning og problemløsningsevner. Samarbeid om kursutvikling har gitt ham mulighet til å bidra til å skape innovative og inkluderende læringsmiljøer. Samlet sett har erfaringene hans med undervisning fremmet en dyp forståelse for den transformative kraften i utdanning og mentorskap, og motivert ham ytterligere til å kontinuerlig forbedre undervisningsferdighetene og ha en positiv innvirkning på elevenes utdanningsreiser.

Publikasjoner
Prosjekter

Hauglands gruppe har ekspertise på funksjonelle analyser av fiskeimmunceller, vert-patogen interaksjoner, transskriptomomfattende analyser av signalveier, samt genomikk og komparative/evolusjonære studier. Forskningsgruppen er en del av fiskeimmunologigruppen som fokuserer på immunologi og vaksinologi. Forskergruppen er også knyttet til molekylærbiologienheten ved BIO, UiB, og samarbeider med Computational Biology Unit (CBU), UiB.

Recognition
  1. 2022: Received the esteemed "Junior Scientist" title for the year 2022 from the Society of Fisheries and Life Sciences, India, in acknowledgment of notable contributions to the field.

  2. 2022: Honored with the title of "Graduate Student with Outstanding International Research Performance of the Year 2022" by the Department of Veterinary Medicine at NPUST, Taiwan, for groundbreaking work on the PhD thesis.

  3. 2021: Recognized with the prestigious "Certificate of Excellence-2021" by the Veterinary Science and Cultural Foundation, NPUST, Taiwan, for exceptional achievements as a PhD candidate in the Department of Veterinary Medicine, particularly in addressing aquafarming issues and challenges

Medlemskap og aktiviteter

Norwegian Association of Marine Scientists (NHF): NO

International Veterinary Vaccinology Network (IVVN),Edinburgh, Scotland, UK

The Asian Fisheries Society (AFS):(Indian Branch) Mangaluru,Karnataka, IN

Veterinary Science and Cultural Foundation: Pingtung (NPUST), Taiwan

Society of Fisheries and Life Sciences: Mangaluru, Karnataka, IN