Sigrid Lien

Stilling

Professor , kunsthistorie, visuell kultur, fotografi

Tilhørighet

Institutt for lingvistiske, litterære og estetiske studier

Forskergrupper

Forskning

Sigrid Lien er professor i kunsthistorie ved UiB, hvor hun har vært fast ansatt siden 2002. Lien forsker og underviser i moderne kunst og samtidskunst, og har dessuten kompetanse innenfor feltet museologi. Men det er fotografiets historie og teori som er hennes primære spesialområde. Hun har undersøkt fotografiets rolle i kunsten, men også dets rolle innenfor bredere kulturhistoriske kontekster som nasjonsbygging, migrasjon og postkolonial samtid.

Liens arbeid har i årevis vært sentrert rundt visuell kultur, og spesielt fotografi. I begynnelsen av sin akademiske karriere var hun den første som tilbød fotohistorie og fototeori som universitetskurs i Norge. Hun initierte det første tverrfaglige, nasjonalt finansierte forskningsprosjektet om fotografi, hun skrev det første bindet om norsk fotohistorie og ledet en banebrytende studie om fotografiets rolle i norsk migrasjonshistorie. Fotografiet har også ført henne inn i de internasjonalt ekspanderende feltene museologi og post- og dekoloniale studier.

I Liens nylige prosjekt Negotiating History: Photography in Sámi Culture har hun frontet en ny forståelse av Arktis som et bebodd rom, og hun har samarbeidet mye med store internasjonale forskere på dette feltet. Ikke minst har denne forskningen ført henne til å utforske hvordan fotografi som visuell kultur er innebygd i en bredere kontekst – en klynge av paradokser og konfliktlinjer som skjærer gjennom Arktis. Videre har det gjort henne oppmerksom på nødvendigheten av å overskride vitenskapelige disiplinære og nasjonale grenser – og hun har dermed igangsatt et SFF-initiativ som et første større humanistisk drevet forsøk på å forstå hvorfor og hvordan Arktis har blitt et så potent sted av sammenfallende visjoner om fortid, fremtid og nåtid: Visions of the Arctic.

Undervisning

Lien underviser i moderne kunst og samtidskunst. Hennes primære spesialområde er fotografiets historie og teori.

Veiledning av ph.d.-kandidater:

2014–2017
Veileder for Kjellaug Isaksen, Institutt for lingvistiske, litterære og estetiske studier, Universitetet i Bergen

2013–2015
Veileder for Pauline Hoath, Institutt for informasjons- og medievitenskap, Universitetet i Bergen

2010–2015
Veileder for Tove Haugsbø, Kunsthistorie, Institutt for lingvistiske, litterære og estetiske studier, Universitetet i Bergen

2010–2014
Veileder for Anne Hege Simonsen, Kunsthistorie, Institutt for lingvistiske, litterære og estetiske studier, Universitetet i Bergen

2007–2011
Veileder Christine Hansen, Kunsthistorie, Institutt for lingvistiske, litterære og estetiske studier, Universitetet i Bergen

2008–2012
Veileder for Mathias Danbolt, Kunsthistorie, Institutt for lingvistiske, litterære og estetiske studier, Universitetet i Bergen

Publikasjoner
Faglig foredrag
Vitenskapelig foredrag
Kronikk
Vitenskapelig artikkel
Faglig kapittel
Vitenskapelig Kapittel/Artikkel/Konferanseartikkel
Mastergradsoppgave
Vitenskapelig antologi/Konferanseserie
Anmeldelse
Doktorgradsavhandling
Leder
Vitenskapelig monografi
Intervju
Utstillingskatalog
Museumsutstilling
Innledning
Fagartikkel
Intervju tidsskrift
Populærvitenskapelig foredrag
Fagbok
Populærvitenskapelig artikkel
Programdeltagelse
Rapport

Se en full oversikt over publikasjoner i Cristin

Ti større publikasjoner:

Liens publikasjoner har mottatt følgende nominasjoner og priser: Brageprisen 2007, Det norske Samlagets fagbokpris for 2007 og 2011.

  • 2022 Sigrid Lien and Hilde Wallem Nielssen, “Knowing and not Knowing: Addressing Chinese Objects in the Art Museum”, Oxford Art Journal, vol.45, Issue 1.
  • 2021 Sigrid Lien and Hilde Wallem Nielssen, “Negotiating research: Studying Sámi Photographs as Norwegian Outsiders”, in: Laura Junka-Aikio, Veli-Pekka Lehtola, Jukka Nyyssönen, Sami Research, Abingdon: Routledge, (forthcoming).
  • 2021 Sigrid Lien: «Sámi silence visualised: Indigenous loss negotiated in contemporary art», in: Øivind Fuglerud et al (eds), Negotiating Memory from the Romans to the 21st Century — Damnatio Memoriae, Abingdon: Routledge.
  • 2020 Sigrid Lien: “Ragnhild’s Images: Migration, Settler Colonialism and Photography”, International Journal for History, Culture and Modernity, 1-22.
  • 2019 Sigrid Lien and Hilde Wallem Nielssen: “Permanent Displays’ as Unsettling Layers of Epistemologies, Politics and Aesthetics”, Museum & Society, 17(3).
  • 2018 Sigrid Lien: “Performing academic masculinity: Sophus Tromholt and Roland Bonaparte’s photographic accounts of Sámi people and northern landscapes”, Journal of Aesthetics and Culture, No 4 Special issue: Uses of Photography in Nordic and Arctic Indigenous Communities, guest editors: Sigrid Lien & Hilde Nielssen.
  • 2017 Sigrid Lien: ”Assimilating the Wild and Primitive: Lajla and other Sámi Heroines in Norwegian fin-de-siècle photography”, in Disturbing pasts: Memories, controversies and creativity, Manchester University Press.
  • 2015 Sigrid Lien: “Last seen alone on the prairie”: migration, photography, and the invisibility of women, in: Tanya Sheenan, Photography, History, Difference to Dartmouth College Press.
  • 2014 Sigrid Lien: “The Aesthetics of the Bear Hunt: Contemporary Photography in the Ecology of a Sámi Museum”, in Uncertain Images: Museums and the Work of Photographs. London: Ashgate.
  • 2012 Sigrid Lien and Hilde Nielssen: “Absence and Presence: The Work of Photographs in the Sami Museum, Norway”, Photography & Culture, Special Issue: Photographic Legacies: Addressing the Colonial Past in Europe (guest editors: Sigrid Lien, Elizabeth Edwards, Susan Legene), Vol.5, Issue 3, Nov.2012.
Prosjekter

Forskningsprosjekter (nylige):

2018–2020
Co PI: Photography as Contact Zone: Migration & Cultural Encounters in America (finansiert av Terra Foundation). Publikasjon, workshop og konferanse

2014–2017
Prosjektleder: Negotiating History: Photography in Sámi Culture (finansiert av Norges Forskningsråd).

2010–2012
Prosjektleder for det norske teamen: PhotoClec, Photographs, Colonial Legacy and Museums in Contemporary European Culture (et HERA-finansiert EU-prosjekt). 

2003–2007
Prosjektmedlem/ prosjektleder: Fotografiet i kulturen (finansiert av Norges Forskningsråd).

Priser og stipender

2014
Stipend fra INHA (Institut national d’histoire d’art, Paris) som del av deres "Chercheur invité"-program for året 2015

2014
Stipend fra International Scholarship program, Staatliche Museen zu Berlin for året 2015

2011
Samlagets fagbokpris (with Hilde Nielssen) for prosjektet Museumsforteljingar. Vi og dei andre. 

2009
Boken Lengselens bilder. Fotografiet i norsk utvandringshistorie, ble rangert som en av de beste ked as one of the best sakprosabøkene i 2009 av magasinet PROSA.

2007
Nominert (med Peter Larsen) for Brageprisen (årets beste sakprosabok) for Norsk fotohistorie. Frå daguerreotype til digitalisering.

Verv, redaktør, kurator

INSTITUSJONELT ANSVAR

2019
Medlem av komiteen for Universitetet i Bergen sin strategi om forskning i Nordområdene. 

2018
Medlem av komiteen for utvikling av forskningsstrategi ved Institutt for lingvistiske, litterære og estetiske studier, Universitetet i Bergen.

2014–2015
Initiativtaker/ medlem av arrangementkomiteen for tverrfaglige seminaret "Museologilunsj" ved Universitetesmuseet i Bergen.

2011–2015
Juryleder for Holbergprisen i skolen, Universitetet i Bergen.

VERV

2019
Medlem av nettverk for prosjektet Voicing Arctic Others, UiT Norges arktiske universitet.

2019–2021
Medlem av evalueringskomité, internationalt rådgivende styre i forskningsprosjekt om nordisk kolonialisme ved Universitetet i København (finansiert av Carlsbergfondet).

2015–2017
Evaluator. Ekstern sensor, Dún Laoghaire Institute of Art, Design & Technology, Dublin, Ireland.

2012–2013
Medlem av Kulturrådet i Norge, komité for forskning og utvikling. 

2012–
Medlem av evalueringskomité, European Science Foundation College of Expert Reviewers.

2010
Medlem av evalueringskomité, internasjonal evalueringskomié for Danmarks Frie Forskningsfond. 

2010–2015
Evaluator: Medlem av evalueringskomiteen for Riksbankens Jubileumsfond: The Swedish Foundation for Humanities and Social Sciences.

2003–2011
Medlem av ledergruppen i NordForsk nettverk Nordic Network for the History and Aesthetics of Photography Visions of the Past: Images as Historical Sources and the History of Art History. 

2008
Medlem av redaksjonsrådet, Photography & Culture, Bloomsbury Academic, London.

REDAKTØRVERV

2011–2015
Juryeleder av Holbergprisen i skolen

2012–2013
Medlem av Kulturrådets komité for forskning og utvikling 

2008
Medlem av redaksjonsrådet Photography & Culture, Bloomsbury Academic, London

KURATERING

2013
Kurator for utstillingen Jovisst skal jeg frem! Kvinner bak kamera i Hardangerfjordområdet. Utstilling i anledning jubileet for allmenn stemmerett for kvinner i Norge.

2009–2010
Kurator for utstillingen Pictures of Longing. Photography in the History ofthe Norwegian US Emigration. Haa Gamle Prestegård, Stavanger, Bryggens Museum, Bergen, Setesdalsmuseet i Valle, Vestnorsk Utvandringssenter, Radøy.

2007
Kurator for utstillingen Norsk fotohistorie). Norges nasjonale fotomuseum, Preus (med Peter Larsen).