Sigrunn Eliassen

Stilling

Professor, Fund/ETP, Visedekan for utdanning

Tilhørighet

Forskergrupper

Publikasjoner
Vitenskapelig artikkel
Poster
Vitenskapelig foredrag
Brev til redaktøren
Mastergradsoppgave
Vitenskapelig oversiktsartikkel/review
Doktorgradsavhandling
Museumsutstilling
Populærvitenskapelig foredrag
Faglig foredrag
Programdeltagelse
Populærvitenskapelig artikkel
Digitale læremidler
Intervju
Leserinnlegg
Leder

Se en full oversikt over publikasjoner i Cristin