Silje Skrede

Stilling

Professor, Leder for innovasjon

Tilhørighet

Publikasjoner
Vitenskapelig artikkel
Vitenskapelig oversiktsartikkel/review
Mastergradsoppgave
Poster
Vitenskapelig foredrag
Faglig foredrag
Brev til redaktøren
Doktorgradsavhandling
Brosjyre
Short communication
Populærvitenskapelig artikkel
Sammendrag/abstract
Rapport
Leder

Se en full oversikt over publikasjoner i Cristin