Simona Chera

Stilling

Professor, NCMM Associate Investigator

Tilhørighet

Forskergrupper

Forskning

Simona Chera fullførte sin PhD ved the Department of Genetics and Evolution, at the Faculty of Science, University of Geneva, i 2008, hvor hun studerte mekanismer som er involvert i regnerasjon. Etterfølgende, arbeidet hun som postdoktor i i Prof. Pedro Herreras lab i Geneve, hvor arbeidet dreide seg om identifisering av mekanisme involvert i spontan regenerering av insulin produserende β-celler. (Thorel et al. 2010, Nature and Chera et al. 2014, Nature). 

I mars 2015 flyttet Chera til bergen, hvor hun fortsatte arbeidet som postdoktor i labgruppen til Prof. Helge Ræder. Her forsket hun på differensiering av β-celler fra pluripotente stam-celler fra patienter med Mature Onset Diabetes of the Young (MODY). Nå er hun Førsteamanuensis ved Klinisk institutt, UiB og NCMM Young associate Investigator. 

 

Hovedfokuset gjennom hennes karriere har vært å karakterisere cellulære og molekylære signaler som regulerer balansen mellom regeneration og homeostase i vev. Dette arbeidet har resultert i flere publikasjoner

Publikasjoner
Vitenskapelig artikkel
Poster
Faglig foredrag
Leder
Vitenskapelig foredrag
Sammendrag/abstract
Populærvitenskapelig artikkel
Vitenskapelig oversiktsartikkel/review

Se en full oversikt over publikasjoner i Cristin

Selected publications:

  1. Legøy TA*, Vethe H*, Abadpour S, Strand BL, Scholz H, Paulo JA, Ræder H, Ghila LChera S. Encapsulation boosts islet-cell signature in differentiating human induced pluripotent stem cells via integrin signaling. Scientific Reports 2020 Jan 15;10(1):414. doi: 10.1038/s41598-019-57305-x [BioRxiv 2019 Oct 04, preprint doi: 10.1101/791442]
  2. Legøy TA, Mathisen AF, Salim Z, Vethe H, Bjørlykke Y, Abadpour S, Paulo JA, Scholz H, Raeder H, Ghila L, Chera S. In vivo Environment Swiftly Restricts Human Pancreatic Progenitors Toward Mono-Hormonal Identity via a HNF1A/HNF4A Mechanism. Frontiers in Cell and Developmental Biology 2020 Feb 25;8:109. eCollection 2020. doi: 10.3389/fcell.2020.00109
  3. Legøy TA, Ghila L, Vethe H, Abadpour S, Mathisen AF, Paulo JA, Scholz H, Raeder H, Chera S. In vivo hyperglycemia exposure elicits distinct period-dependent effects on human pancreatic progenitor differentiation, conveyed by oxidative stress. Acta Physiologica (Oxf) 2020 Apr;228(4):e13433. Epub 2020 Jan 8. doi: 10.1111/apha.13433. PMID:31872528