Siri Skretting Jansen

Stilling

Seniorrådgiver

Tilhørighet

Publikasjoner
Annen presentasjon
Museumsutstilling
Brosjyre
Faglig foredrag
Populærvitenskapelig foredrag
Vitenskapelig antologi/Konferanseserie

Se en full oversikt over publikasjoner i Cristin