Siri Skretting Jansen

Stilling

Seniorrådgiver

Tilhørighet

Avdeling for forskningskommunikasjon Universitetsmuseet i Bergen

Publikasjoner
Brosjyre
Annen presentasjon
Museumsutstilling
Faglig foredrag
Populærvitenskapelig foredrag
Vitenskapelig antologi/Konferanseserie

Se en full oversikt over publikasjoner i Cristin