Sivakami Rethnam Haug

Stilling

Førsteamanuensis, Endodonti

Tilhørighet

Forskning

Pulp biology

Neuroimmunomodulation

Endodontics

Dental Education

 

Formidling

Invitert som foreleser både nasjonalt og internasjonalt.

Presenterer forskningsresultater på forskningskongresser nasjonalt og internasjonalt.

Undervisning

Endodonti:

Underviser tannlegestudenter preklinisk, klinisk og teori.

Underviser tannpleierstudenter, utvekslingstudenter, og tannleger fra utenfor EU/EØS.

Underviser spesialistkandidater klinisk, teoreti og kurs i endodontisk mikrokirurgi. 

Publikasjoner
Vitenskapelig artikkel
Vitenskapelig foredrag
Poster
Fagartikkel
Vitenskapelig oversiktsartikkel/review
Lærebok
Short communication
Vitenskapelig Kapittel/Artikkel/Konferanseartikkel
Sammendrag/abstract
Doktorgradsavhandling

Se en full oversikt over publikasjoner i Cristin