Sivakami Rethnam Haug

Stilling

Førsteamanuensis , Endodonti

Tilhørighet

Institutt for klinisk odontologi

Forskning

Pulp biology

Neuroimmunomodulation

Endodontics

Dental Education

 

Formidling

Invitert som foreleser både nasjonalt og internasjonalt.

Presenterer forskningsresultater på forskningskongresser nasjonalt og internasjonalt.

Undervisning

Endodonti:

Underviser tannlegestudenter preklinisk, klinisk og teori.

Underviser tannpleierstudenter, utvekslingstudenter, og tannleger fra utenfor EU/EØS.

Underviser spesialistkandidater klinisk, teoreti og kurs i endodontisk mikrokirurgi. 

Publikasjoner
Vitenskapelig foredrag
Vitenskapelig artikkel
Poster
Fagartikkel
Vitenskapelig oversiktsartikkel/review
Lærebok
Short communication
Vitenskapelig Kapittel/Artikkel/Konferanseartikkel
Sammendrag/abstract
Doktorgradsavhandling

Se en full oversikt over publikasjoner i Cristin