Solfrid Johanne Sture

Stilling

Kontorsjef, Økonomileder

Tilhørighet

Arbeid

Leder for fakultetets økonomiseksjon

Oversyn over fakultetets totale virksomhet innen økonomifeltet

Overordnede administrative funksjoner som saksforberedelse, budsjettering, rapportering, rådgivning og opplæring m.m. innen økonomifeltet