Solrun Johanne Steine

Stilling

Senioringeniør

Tilhørighet

Publikasjoner
Vitenskapelig artikkel
Sammendrag/abstract
Vitenskapelig foredrag
Hovedfagsoppgave

Se en full oversikt over publikasjoner i Cristin