Solveig Helene Lygren

Stilling

Stipendiat , fransk

Tilhørighet

Institutt for fremmedspråk

Forskergrupper

Undervisning
  • Fransk samtidslitteratur (FRAN122, FRAN123)
  • Klimalitteratur (KLIMA200)

 

Publikasjoner
Vitenskapelig foredrag
Programledelse
Populærvitenskapelig foredrag
Brosjyre
Anmeldelse
Populærvitenskapelig artikkel
Mastergradsoppgave

Se en full oversikt over publikasjoner i Cristin

Prosjekter