Solveig Moldrheim

Stilling

Førstelektor , historiedidaktikk

Tilhørighet

Institutt for arkeologi, historie, kultur- og religionsvitenskap

Forskning

Doktorgradsprosjektet undersøker bruken av fordommer og gruppebaserte krenkelser på skolen og hvordan fordommer kan være uttrykk for narrative forkortelser forankret i historien. Fordommer er skapt historisk og sosialt, og reproduseres i samhandling, også på skoler. Noen ganger kommer de frem som generaliserte uttrykk i diskusjoner i klassen, men de kan også brukes som symboler, gruppebaserte skjellsord eller handlinger. Ofte kan krenkelser også aktiveres av undervisning knyttet til temaer som rasisme, terrorisme og Holocaust. Prosjektet har som mål å å bidra med kunnskap til en reflektert praksis i møte med krenkelser og fordommer. 

Publikasjoner
Populærvitenskapelig bok
Fagbok
Vitenskapelig Kapittel/Artikkel/Konferanseartikkel
Faglig foredrag
Leserinnlegg
Intervju
Digitale læremidler
Faglig kapittel
Vitenskapelig foredrag
Vitenskapelig antologi/Konferanseserie
Vitenskapelig artikkel
Populærvitenskapelig artikkel
Vitenskapelig monografi

Se en full oversikt over publikasjoner i Cristin

På jakt i stereotypijungelen. Forestillinger om ikke-hvite sett gjennom norske ukeblad i 1952 og 1975. (Kulturstudier nr. 10) Høyskoleforlaget/Norges Forskningsråd. Kristiansand 2000 (hovedfagsoppgave historie)

"Framstillinger av ’de andre’: Stereotypier i kategorier". I Line Alice Ytrehus (red.): Forestillinger om den andre. Images of Otherness. Høyskoleforlaget, Kristiansand 2001

"Drømmen om de nakne buskmenn. Myten om de edle ville". I Historie, nr. 4, 2001.

"Images of the Other – Changing Stereotypes in the Post War Period". I Line Alice Ytrehus og Jorun Sem Fure (red.): Crossing Borders – Changing Minds? (Kulturstudier nr. 31) Høyskoleforlaget/ Norges Forskningsråd. Kristiansand 2003.

”Hvorfor bryr vi oss”, kronikk i BT 20. Oktober 2009, om dilemmaet ved nødhjelpskampanjer – vi samler inn penger for å minske gapet mellom oss og dem, men bildene og språket vi bruker gjør gapet større i vår tankeverden.

"Kløkt og fordom. Om holdningsendring i klasserommet". FLEKS - Scandinavian Journal of Intercultural Theory and Practice, 1(1), 2014

Lenz, Claudia; Moldrheim, Solveig. «Nulltoleranse» – fra lydighet til myndiggjøring: Hvordan møte krenkende atferd og fordomsfulle uttrykk i skolen. I: Dembra - Faglige perspektiver på demokrati og forebygging av gruppefiendtlighet i skolen (2). Oslo: Senter for Studier av Holocaust og livsynsminoriteter 2019 ISBN 978-82-92988-67-1. s. 34-49MF UiB

Lenz, Claudia; Gambert, Christopher; Moldrheim, Solveig. Dembra - Faglige perspektiver på demokrati og forebygging av gruppefiendtlighet i skolen (2). Oslo: Senter for Studier av Holocaust og livsynsminoriteter 2019 (ISBN 978-82-92988-67-1) 64 s. MF UiB

Prosjekter

Skolen som mulighetsarena. Demokratiforståelse og forebygging av fordommer. https://fordommeriskolen.w.uib.no/