Stefanie Meyer

Stilling

Seniorrådgiver, Leder for forskningsseksjonen

Tilhørighet

Arbeid

Forskningsstøtte

 • pre-award støtte: finne frem relevante finansieringskilder, gi råd og tilbakemelding på prosjektbeskrivelsen og CV, tilby trening i søknadsskriving, bidra til kvalitetssikring av søknadsbudsjetter, administrativ koordinering ifm søknadsprosesser; støtte i kontraktsfasen; legge til rette for overføring av prosjekter til post-award teamet
 • administrativ støtte av CEDAS (Center for Data Science)
 • annet: utvikling av handlingsplaner, arkivering og analyse av søknadsdata, nettsider
 • management av interne utlysninger (Det psykologiske fakultet, 2015-2019)

Institusjonelle oppgaver

 • 1. vara gruppe C (teknisk og administrativt tilsatte) i Fakultetsstyret for Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet (2021-)
 • verneombed ved Institutt for informatikk (2023-)
 • administrativ støtte i fagevalueringene EVALBIOVIT (2022-2023) og EVALMIT (2023-2024)
 • medlem av skrivegruppen for Institutt for informatikks strategi (2023)
 • kontaktperson for VIS (Institutt for informatikk, 6/2019-2/2024)
 • administrativ støtte av IKT forskerskolen (Institutt for informatikk, 2019-2023)
 • CRIStin rapportering av publikasjoner (3/2019-3/2024)
 • tok del i universitetets Tjenesteinnovasjonsprogram (10-12/2019)
 • medlem i Støttegruppen for EU prosjektmanagere ved UiB
 • medlem i styregruppen til YFL-programmet (Det psykologiske fakultet, 2015-2017/2018)
 • utredning, forberedelse og oppfølging av saker til Forsknings- og forskerutdanningsutvalget (Det psykologiske fakultet, 2015-2018)

Erfaring med prosjektmanagement

 • rapportering, arrangere møter, kommunikasjon, formidling, arkivering, forskermobilitet m.m. (2012-2016)

Forskningskompetanse

 • marin mikrobiologi og økologi, biogeokjemi, molekulærbiologi, mikrobiell biogeografi, marint S-kretsløp, marint C-kretsløp, havforsuring, klimaendringer
Formidling

Medlem av arrangementskomiteen for Joint CEDAS-NORBIS summer school 2023

Medlem av arrangementskomiteen for CEDAS konferansen 2021

Co-arrangement av et forsknings-policy-møte på “10 years of ocean carbon and climate research in Bergen”, Bergen, Norge, 20/01/2015
 

Undervisning

Vår 2019

PS915 Introductory course on how to write competitive research grant applications

Vår 2020, Høst 2021

Introduksjon i søknadsskriving (sammen med Mathew Stiller-Reeve)

Høst 2020, Høst 2021

Proposal writing class

Publikasjoner
Vitenskapelig artikkel
Vitenskapelig oversiktsartikkel/review

Se en full oversikt over publikasjoner i Cristin

Utvalgte peer-reviewed publikasjoner

 

Molari M, Guilini K, Lott C, Weber M, de Beer D, Meyer S, Ramette A, Wegener G, Wenzhöfer F, Martin D, Cibic T, De Vittor C, Vanreusel A & Boetius A (2018) CO2 leakage alters biogeochemical and ecological functions of submarine sands. Science Advances 4: eaao2040. doi: 10.1126/sciadv.aao2040.

 

Heinze C, Meyer S, Goris N, Anderson L, Steinfeldt R, Chang N, Le Quéré C & Bakker DCE (2015) The ocean carbon sink - impacts, vulnerabilities and challenges. Earth System Dynamics 6: 327-358. doi: 10.5194/esd-6-327-2015.

        

Meyer S, Wegener G, Lloyd KG, Teske A, Boetius A & Ramette A (2013) Microbial habitat connectivity across spatial scales and hydrothermal temperature gradients at Guaymas Basin. Frontiers in Microbiology 4: 207. doi: 10.3389/fmicb.2013.00207.

 

Grünke S, Lichtschlag A, de Beer D, Felden J, Salman V, Ramette A, Schulz-Vogt HN & Boetius A (2012) Mats of psychrophilic thiotrophic bacteria associated with cold seeps of the Barents Sea. Biogeosciences 9: 2947-2960. doi: 10.5194/bg-9-2947-2012.

 

Grünke S, Felden J, Lichtschlag A, Girnth AC, de Beer D, Wenzhöfer F & Boetius A (2011) Niche differentiation among mat-forming, sulfide-oxidizing bacteria at cold seeps of the Nile Deep Sea Fan (Eastern Mediterranean Sea). Geobiology 9: 330-348. doi: 10.1111/j.1472-4669.2011.00281.x.

 

Grünke S, Lichtschlag A, de Beer D, Kuypers M, Lösekann-Behrens T, Ramette A & Boetius A (2010) Novel observations of Thiobacterium, a sulfur-storing Gammaproteobacterium producing gelatinous mats. ISME Journal 4: 1031-1043. doi: 10.1038/ismej.2010.23.

Prosjekter
 

Horisont Europa prosjekt LEAD AI (Bergen research and training program for future AI leaders across the disciplines). Søknadsstøtte, Prosjektmanager 8/2023-2/2024

      

EU-FP7-prosjekt CARBOCHANGE (Changes in carbon uptake and emissions by oceans in a changing climate). Prosjektmanager

 

EU-FP7-PEOPLE Marie Curie Actions IRSES prosjekt SOCCLI (The role of Southern Ocean carbon cycle under climate change). Prosjektmanager

 

NFR-KLIMAFORSK-prosjekt EVA (Earth system modelling of climate variations in the anthropocene). Prosjektmanager

 

EU-FP7-prosjekt ECO2 (Sub-seabed CO2 storage: Impact on marine ecosystems). Forsker og prosjektmanager (assisterende task manager)

 

EU-FP7-prosjekt HERMIONE (Hotspot ecosystem research and man's impact on European seas). Stipendiat

 

EU-FP6-prosjekt HERMES (Hotspot ecosystem research on the margins of European seas). Stipendiat

 

Karriere

Karriere

siden 3/2019

Rådgiver/Forskningskoordinator ved Universitetet i Bergen (Institutt for informatikk)

siden 7/2021: Seniorrådgiver, Leder for instituttets forskningsseksjon

3/2015-2/2019

Rådgiver ved Universitetet i Bergen (Det psykologiske fakultet)

7/2013-5/2015

Prosjektmanager ved Universitetet i Bergen (Geofysisk Institutt); EU-FP7-prosjekter CARBOCHANGE (til 4/2015) & SOCCLI (til 9/2016); støtte av NFR-prosjekt EVA (KLIMAFORSK; 8/2014-10/2015)

7/2011-6/2013

Forsker og prosjektmanager ved Max Planck Institute for Marine Microbiology, Bremen, Tyskland; EU-FP7-prosjekt ECO2

6/2010-6/2011

Forsker ved Alfred Wegener Institute for Polar and Marine Research, Bremerhaven, Tyskland/ Max Planck Institute for Marine Microbiology, Bremen, Tyskland

6/2006-6/2010

Doktorarbeid ved University of Bremen, Tyskland; i samarbeid med: Max Planck Institute for Marine Microbiology, Bremen, Tyskland; EU-FP6-prosjekt HERMES og EU-FP7-prosjekt HERMIONE

10/2005-4/2006

Diploma ved Technical University of Braunschweig, Tyskland; i samarbeid med: Federal Agricultural Research Center, Braunschweig, Tyskland

10/2000-5/2006

Student ved Technical University of Braunschweig, Tyskland; hovedfag: Bioteknologi