Stig Wernø Holter

Tilhørighet

Forskning

Norsk salme- og koralhistorie

Kirkemusikkens idéhistorie

Reformasjonstidens salmebøker

Komposisjon

 

Undervisning

Musikkteori

Musikkhistorie

Arrangering/instrumentasjon

 

Publikasjoner
Vitenskapelig Kapittel/Artikkel/Konferanseartikkel
Lærebok
Musikk - komposisjon
Anmeldelse
Faglig foredrag
Vitenskapelig oversiktsartikkel/review
Populærvitenskapelig artikkel
Leksikon
Vitenskapelig foredrag
Fagartikkel
Populærvitenskapelig foredrag
Vitenskapelig artikkel
Leksikonartikkel
Kronikk
Musikalsk framføring
Musikk - innspillingsprodukt
Intervju
Populærvitenskapelig kapittel/artikkel
Programdeltagelse
Rapport
Doktorgradsavhandling
Kompendium

Se en full oversikt over publikasjoner i Cristin

 

Artikler (utvalg) og bøker:

Nytt norsk salmeleksikon, bind I–IV (hovedredaktør). Fagbokforlaget 2011-18.

”Syng med! – sa gamle Lindeman.” Ludvig Mathias Lindeman 200 år (1812–2012). S. 162–173. Hymnologi - Nordisk tidsskrift 3/4-2012.

"Ludvig Mathias Lindemans betydning for norsk salmesang." Norsk kirkemusikk 2-2012.

"Kom, tilbe med fryd". Innføring i liturgikk og hymnologi. Solum forlag, Oslo 1991. (367 s.) Rev. utgave 2008 (372 s.)

"Singing with the past / An account of Norwegian hymnody in an American context". Cross Accent 3-2008.

"Salmetonen – en egen kunstform?" En kirkemusikkens ridder. Festskrift til Magnar Mangersnes på 70-årsdagen Oslo 2008, s. 61-78.

" 'Kan du glemme gamle Norge.' Noen meddelelser om norsk-amerikanske koralbøker." La livets kilde rinne. Festskrift til Ove Kristian Sundberg på 75-årsdagen 22. juni 2007 s. 191-213.

" '…at synge med fortiden.' Noen meddelelser om norsk-amerikanske salmebøker." Hymnologi - Nordisk tidsskrift 1-2007.

"Et ekspansivt tiår. Griegakademiet – Institutt for musikk 1995-2005." Med Grieg i ryggen. Musikkutdanning i Bergen gjennom 100 år, s. 100-115. Bergen 2005.

"Orgelsonaten. Trekk av en sjangers historie med vekt på romantikken." Orgelspeilet 1-2004.

"Hellig sang med himmelsk lyd." En studie av norsk kirkesang i endring og vekst med særlig vekt på Koralbok for den norske kirke. (Doktoravhandling) Skriftserie fra Griegakademiet – Institutt for musikk 2003.

"Fast følge eller løse forbindelser? Tanker om forholdet tekst-melodi i norsk salmehistorie." Hymnologiske meddelelser 3-2003.

"De Nidaros à Taizé. L'évolution du chant d'église norvégien." Positions lutheriennes 4-2002.

"Jobs bok som musikalsk utfordring. En presentasjon, analyse og drøfting av Egil Hovlands orgelsuite nr. 2" Norsk kirkemusikk nr. 1/2-2001.

"Orgelets liturgiske funksjon i historisk perspektiv." GlogerOrgelet, Kongsberg 2001 s. 44-63.

"Det firhendige orgelspill – kuriosum eller fullverdig kunstform?" Norsk Kirkemusikk 3-2000.

"Et musikalsk synspunkt på de nye nordiske salmebøkene." Hymnologiske meddelelser 2-1993.

"Jordens største under. Om tendenser i nyere norsk koralskaping". Norsk kirkemusikk 3-1992.

"Kirkemusikertjenesten" (medforf.: Knut G. Sellevold.) Kirke og kultur 5-1989

"...paa Guds og mit hellige Embedis vegne..." – en undersøkelse av prestevielsen, skriftemålet og bannet i vår kirke etter reformasjonen med særlig henblikk på nøklemakten. Det teologiske menighetsfakultet 1981 (hovedoppgave i kristendomskunnskap.)

CD'er:

Din rikssak. Norsk orgelmusikk gjennom 100 år: 1905–2005. Vest-Norsk Plateselskap 2005.

Fra fjord og fjære. Stig Wernø Holter spiller egne orgelverker (orgelkoraler/preludier og Sonata in e pro organo). 2011.

Fra Buxtehude til Jongen. Utvalgte verker fra standardrepertoaret (Buxtehude, Bach, Kittel, Mozart, Mendelssohn, Reger, Jongen). 2011.

Komposisjoner (utvalg):

Variasjoner over folketonen "I dag er nådens tid". Norsk Musikforlag 1975.

Variasjoner over den norske folketonen "Jeg raade vil alle i ungdommens dage". Norsk Musikforlag 1977.

"How blest!" for fløyte, sopran,  gitar og cello. Norsk Musikforlag 1977.

Mandorla for gitar.

Prosesjonsmusikk for orgel. Vest-norsk musikkforlag 1981.

Klinge skal et jubelkor. Orgelkoraler, koralforspill og ledsagesatser til Norsk Salmebok. Verbum 1986.

Norsk prosesjonsmusikk (red.) Vest-norsk musikkforlag 1986.

Fantasi over hymnen "A solis ortus cardine" for orgel. Norsk Musikforlag 1990.

Jol. Tekst: Alv Askeland. Harald Lyche & Co. Musikkforlag 1994.

Meditasjonsmusikk, hefte 9. Cantando Musikkforlag 2000.

Toccata con fugae in c pro organo. Cantando Musikkforlag 2000.

Fantasi over olavssekvensen Lux illuxit laetabunda. For orgel. Norsk musikkinformasjon.

Trio juvenalis. For sopranblokkfløyte, orgel og cello. Norsk musikkinformasjon.

Variasjoner over antifonen Ubi caritas. For orgel.

Duo juvenalis. For sopranblokkfløyte og piano. Norsk musikkinformasjon.

Strykekvartett. Norsk musikkinformasjon.

Pianosonate. Norsk musikkinformasjon.

Fantasy and fugue on the sequence Veni sancte spiritus. Norsk musikkinformasjon.

Peregrinatio for blandet kor og orgel. Tekst: Per Lønning. (Bestillingsverk til Leif Erikson-festivalen/Den norske mindekirken i Minneapolis. 2006)

Du Via Dolorosa. Tekst: Per Lønning. Cantando Musikkforlag 2007.

Sonata in e pro organo. Norsk musikkinformasjon.

13+14+33. Fantasi for fagott og orgel.

Sonate for bratsj og orgel

Orgelsonate nr. 2

 

 

 

 

Kompetanse

Orgel - solistisk og liturgisk

Liturgikk og hymnologi

Musikkteori

Komposisjon