Svein Ivar Angell

Stilling

Professor, historie. Visedekan for utdanning og internasjonalisering ved Det humanistiske fakultet

Tilhørighet

Publikasjoner
Vitenskapelig artikkel
Vitenskapelig Kapittel/Artikkel/Konferanseartikkel
Leder
Vitenskapelig foredrag
Forord
Vitenskapelig antologi/Konferanseserie
Faglig foredrag
Fagartikkel
Kronikk
Intervju
Leserinnlegg
Fagbok
Populærvitenskapelig foredrag
Rapport
Poster
Programdeltagelse
Anmeldelse
Vitenskapelig monografi
Populærvitenskapelig artikkel
Doktorgradsavhandling

Se en full oversikt over publikasjoner i Cristin


 

Prosjekter

Med fred som merkevare: Utdanning og konstruksjonen av nasjonale sjølvbilde.

Nordic Branding. Samarbeidsprosjekt med UiO Norden (Universitetet i Oslo).