Svein Rune Erga

Tilhørighet

Institutt for biovitenskap (BIO)

Forskergrupper

Publikasjoner
Vitenskapelig artikkel
Vitenskapelig foredrag
Faglig foredrag
Vitenskapelig Kapittel/Artikkel/Konferanseartikkel
Doktorgradsavhandling
Poster
Mastergradsoppgave
Programdeltagelse
Intervju
Populærvitenskapelig artikkel
Rapport
Hovedfagsoppgave
Populærvitenskapelig foredrag
Sammendrag/abstract

Se en full oversikt over publikasjoner i Cristin