Terhi Pousi

Stilling

Forskningstekniker

Tilhørighet

Avdeling for naturhistorie Universitetshagene Universitetsmuseet i Bergen

Arbeid

Gartnerarbeid på Arboretet; vedlikehold og dokumentasjon av samlingene

Kompetanse

Rhododendron

Trær

Sopp