Thomas Hol Fosse

Stilling

Ph.d.-kandidat

Tilhørighet

Forskergrupper

Publikasjoner
Vitenskapelig artikkel
Faglig kapittel
Vitenskapelig foredrag
Vitenskapelig antologi/Konferanseserie
Forord
Vitenskapelig Kapittel/Artikkel/Konferanseartikkel
Vitenskapelig oversiktsartikkel/review
Poster
Mastergradsoppgave

Se en full oversikt over publikasjoner i Cristin

Prosjekter

Fosse er prosjektleder for "Lederkandidatstudien" som undersøker hva som kjennetegner en god lederkandidat som blir tatt opp til utdanning ved befals- og krigskolene i Forsvaret.