Tone Ulvatn

Stilling

Avdelingsingeniør

Tilhørighet

Institutt for biovitenskap (BIO)

Publikasjoner
Faglig bakgrunn

Min faglige bakgrunn inkluderer:

  • Arbeid med histologiske prøver (svamp).
  • DNA barcoding. 
  • Identifisering av marin fauna relatert til hydrotermale områder.
  • Identifisering av svamp fra norske fjorder, på kontinentalsokkelen og Schultz banken, et undersjøisk fjell.
  • Innsamling av materiale på forskningstokt.