Torunn Gjøringbø Saunes

Stilling

Seniorkonsulent, studiekonsulent for arkeologi og kulturvitenskap

Tilhørighet

Arbeid

Studieadministrasjon – fag og program

 • Arkeologi
 • Kulturvitenskap
 • Tverrfaglige emner:
  AHKR201 Praksis i arbeidslivet
  AHKR300 Forskningsetikk
  MUSE620 Å forske i og på museum
  MUSE621 Vitskapleg publisering for museumstilsette

 • Studieplaner og emnebeskrivelser

 • Studietilbud, herunder fagenes ressursforvaltning, og ressursbudsjett

 • Saksbehandling studiesaker

 • Studiekvalitetsarbeid i samarbeid med fagkoordinator

 • Sekretær for fagmøter/programmøter

 • Studieveiledning og studenthenvendelser

 • Informasjonsarbeid, herunder studieinformasjon på AHKRs nettsider

 • Semesterstart og studentmottak

 • Individuelle utdanningsplaner

 • Masterkontrakter

 • Utvekslingsavtaler

 • Studiearrangement

 • Ekskursjoner og feltkurs/feltarbeid – beredskapsplan

 • Innpassings- og godkjenningssaker

 • Rutineutvikling

 • Korrespondanse og variert saksbehandling

 • Nettverksarbeid

 • Andre administrative oppgaver

Kompetanse

Cand.polit ved UiB.