Tove Ingebjørg Fjell

Stilling

Professor , kulturvitenskap

Tilhørighet

Institutt for arkeologi, historie, kultur- og religionsvitenskap

Forskning

Kjønn og vold: Hva skjer når en mann utsettes for partnervold fra sin kvinnelige partner? Hvordan kommuniserer populærkulturelle uttrykk partnervold mot menn?

Konstruksjoner av familie: Hvordan forstås slektskap av par som har fått barn ved hjelp av egg- eller sæddonasjon? Hvorfor er det vanskelig for en kvinne å stå frem som frivillig barnløs eller barnfri? Hvordan kan vi forstå et ønske om "naturlig fødsel"?

Helse: Møter med helsevesenet. "Kampen" mellom profesjonell og alternativ sektor.

Dødsforståelse: Studier av dødsannonser i et historisk perspektiv. Studier av kulturelle oppfatninger av den døde kroppen.

 

 

Formidling

Diverse intervjuer i blant annet NRK, TV2, Nettavisen, VG, Bergens Tidende, Dagbladet, Drammens Tidende, Klassekampen, Aftenbladet, Adresseavisen. For detaljer, se registreringer i CRISTIN.

 

 

Undervisning

Jeg underviser i følgende emner:

KUVI100. Innføring i kulturvitenskap.

KUVI305. Forskning i praksis.

KUVI306. Frå innsamling til analyse.

KUVI350. Masterseminar.

AHKR300. Forskingsetikk.

Publikasjoner
Vitenskapelig foredrag
Vitenskapelig antologi/Konferanseserie
Vitenskapelig Kapittel/Artikkel/Konferanseartikkel
Faglig foredrag
Anmeldelse
Vitenskapelig artikkel
Kronikk
Intervju
Doktorgradsavhandling
Museumsutstilling
Populærvitenskapelig foredrag
Vitenskapelig monografi
Leder
Leserinnlegg
Programdeltagelse
Vitenskapelig oversiktsartikkel/review
Mastergradsoppgave
Populærvitenskapelig artikkel
Poster
Fagbok

Se en full oversikt over publikasjoner i Cristin

Prosjekter

"Passion och besatthet: Ett nordiskt forskningsprojekt om materialitet och normalitet i fritidens ordnade praktiker" (med Nylund Skog, Marander-Eklund, Hagström). 2014 - 2016. 

"Incomplete women and men? Studies on childfree (involuntarily childless) couples". Project run by the Research Council of Norway under the Gender Research Programme 2005 - 2007.

"Risk and resources, prevention and de-medicalisation. Health and disease in a cultural perspective." Project run by the Research Council of Norway under the Health and Community Programme, 1999 - 2005.

"Folklore Fellows Code of Ethics". Project run by the Nordic Research Councils for the Humanities, 1998 - 2001

"Experiencing and Understanding Body and Gender". Project run by Nordic Research Councils for the Humanities, 1998 - 2000.