Trygve Lavik

Stilling

Førsteamanuensis , filosofi

Tilhørighet

Institutt for filosofi og førstesemesterstudier

Forskergrupper

Undervisning

 

Miljøetikk FIL106/236/336

Examen Philosophicum 

Filosofihistorie FIL121

 

Publikasjoner
Vitenskapelig artikkel
Kronikk
Lærebok
Vitenskapelig Kapittel/Artikkel/Konferanseartikkel
Vitenskapelig antologi/Konferanseserie
Short communication
Vitenskapelig foredrag

Se en full oversikt over publikasjoner i Cristin