Tuyen Hoang

Stilling

Overingeniør, PhD

Tilhørighet

Publikasjoner
Poster
Vitenskapelig artikkel
Vitenskapelig oversiktsartikkel/review
Vitenskapelig Kapittel/Artikkel/Konferanseartikkel
Sammendrag/abstract
Doktorgradsavhandling
Mastergradsoppgave
Vitenskapelig foredrag
Hovedfagsoppgave

Se en full oversikt over publikasjoner i Cristin