Vidar Remi Jensen

Stilling

Professor

Tilhørighet

Forskergrupper

Publikasjoner
Faglig kapittel
Vitenskapelig foredrag
Vitenskapelig artikkel
Poster
Vitenskapelig oversiktsartikkel/review
Mastergradsoppgave
Programvare
Doktorgradsavhandling
Faglig foredrag
Kronikk
Vitenskapelig Kapittel/Artikkel/Konferanseartikkel
Populærvitenskapelig artikkel
Short communication

Se en full oversikt over publikasjoner i Cristin