Vigdis Westby

Stilling

Rådgiver, Instituttøkonom og prosjektøkonom

Tilhørighet

Arbeid

Instituttøknomi og prosjektøkonom

Analyser, økonomirapporteringer, faktureringer, regnskap, prosjektoppfølging, og prosjektøkonomi.

Totaløkonomi og BOA prosjekter.