Vivien Aamodt

Stilling

Rådgiver , Psykologisk universitetspoliklinikk, Seksjon for barn og ungdom

Tilhørighet

Institutt for klinisk psykologi

Arbeid

Profesjonstudiet i psykologi:
Psykologisk universitetspoliklinikk, Seksjon for barn og ungdom - klinikkadministrasjon
Ekstern fordypningspraksis - praksisadministrasjon for utenlandspraksis
Administrative støttefunksjoner - klinikk og institutt