Wei Wang

Stilling

Førsteamanuensis , Farmasøytisk fysisk kjemi

Tilhørighet

Kjemisk institutt

Forskergrupper

Forskning

Surfactants, Polymers and Colloidal Systems

  • Lipids and Surfactants: Synthesis and Self-Assembly (e.g., Cubosomes and LNPs)
  • Hydrogels: Synthesis and Applications in Drug Formulation and Energy Conversion
  • Polymer-Surfactant Interactions, Chain Dynamics, and Fine Chemical Engineering
  • Polymer Compositions for Water-Oil Separation and Photocatalysis
  • Inorganic Nanoparticles: Synthesis, Hydrogen Production, Water Splitting, and Supercapacitors
Undervisning

KJEM210 Kjemisk termodynamikk

FARM211 Farmasøytisk fysikalsk kjemi

FARM295 Galenisk farmasi

KJEM319 Eksperimentelle teknikkar i fysikalsk kjemi

Publikasjoner
2024
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2009
2008
2006
2005
2004

Se en full oversikt over publikasjoner i Cristin