Wiktoria Karolina Szapoczka

Stilling

Stipendiat

Tilhørighet

Institutt for fysikk og teknologi

Forskning

Stillinga mi er knytta til prosjektet “Novel sensor technology & anti-biofouling: pH sensor”. Prosjektet er ein del av senteret for forskningsdrevet innovasjon, SFI Smart Ocean, med støtte frå Norges Forskingsråd. Prosjektet er eit samarbeid med bergensbaserte Aanderaa (Xylem), NORCE og UiB. For meir info om senteret og prosjektet: https://sfismartocean.no/

 

Frå før av har eg bachelor- og mastergrad i analytisk og miljøkjemi fra UiB. Eg var ein del av EGGTOX-prosjektet, eit samarbeid mellom UiB og Havforskningsinstituttet, også finansiert av Norges Forskingsråd. Målet med prosjektet var å avdekke dei mekanistiske effekta av råoljetoksisitet i dei tidlige livsstadiene til atlantisk hyse, som har ett gyteområde rundt Lofoten, Norway.

Publikasjoner
Poster
Mastergradsoppgave
Vitenskapelig artikkel
Vitenskapelig foredrag

Se en full oversikt over publikasjoner i Cristin