Yael Harlap

Stilling

Førsteamanuensis, Visedekan for utdanning

Tilhørighet

Forskergrupper

Publikasjoner
Kronikk
Vitenskapelig foredrag
Faglig kapittel
Vitenskapelig artikkel
Faglig foredrag
Populærvitenskapelig artikkel
Intervju
Vitenskapelig Kapittel/Artikkel/Konferanseartikkel
Vitenskapelig oversiktsartikkel/review
Fagbok

Se en full oversikt over publikasjoner i Cristin