Brukermedvirkning i medisinsk og helsefaglig forskning

Ph.d.-kurs

Emnebeskrivelse

Kursinnhald

Læringsutbyte

Undervisingsperiode

Undervisingsstad

Undervisingsspråk
Påmelding og -fristar
Krav til forkunnskapar
Tilrådde forkunnskapar
Inngår i opplæringsdel
Vurderingsform
Fagleg overlapp
Kven kan delta
Utfyllande kursomtale
Program
Fagleg ansvar