Miljø- og ressursøkonomi

Lågaregradsemne

Emnebeskrivelse

Mål og innhald

Læringsutbyte

Studiepoeng, omfang

Studienivå (studiesyklus)

Undervisningssemester

Krav til forkunnskapar
Tilrådde forkunnskapar
Studiepoengsreduksjon
Krav til studierett
Arbeids- og undervisningsformer
Obligatorisk undervisningsaktivitet
Vurderingsformer
Karakterskala
Vurderingssemester
Litteraturliste
Emneevaluering
Hjelpemiddel til eksamen
Programansvarleg
Administrativt ansvarleg