Videregåande strukturgeologi

Lågaregradsemne

Emnebeskrivelse

Mål og innhald

Mål: Strukturgeologi og tektonikk omhandler deformasjonen av jordens litosfære. Kurset tar sikte på å gi avanserte teoretiske aspekter av deformasjon. Foruten kvantitative aspekter ved spennings - og formforandringsanalyser, er det brede spekteret av deformasjonskompleksiteter i kontraksjons-, ekstensjon- og sidelengsregimer på forskjellige skalaer uthevet. Kurset gir en grundig forståelse av litosfærenes reologiske egenskaper, inkludert sprø og plastiske deformasjonsprosesser ved mikroskala. På makroskala diskuteres samspillet mellom klima og tektonikk. Forelesninger ledsages av en rekke praktiske studier med sikte på å anvende og styrke kunnskapen i ulike øvelser.

Innhold: Kurset inneholder en kvantitativ tilnærming av spenning og formforandring i ulike tektoniske omgivelser, avanserte aspekter av bergdeformasjon og reologi i lys av sprø, duktile og plastiske deformasjonsprosesser, en vurdering av spekteret av komplekse deformasjonsgeometrier, tilnærminger til balansering og resturering av seksjoner or kart, samt aspekter av klima-tektonikk interaksjon. I en serie seminarer bruker studentene sine kunnskaper på regionale geologiske aspekter fra Bergensområdet, Norge og Skandinavia og utover.

Læringsutbyte

Studenten skal ved avslutta emne ha følgjande læringsutbyte definert i kunnskapar, ferdigheiter og generell kompetanse:

Kunnskaper Studenten

 • har en avansert forståelse av spenning, formforandring, reologi og deformasjon, inkludert kvantitative aspekter
 • kan gjenkjenne moderat komplekse strukturer og forholde disse til bestemte deformasjonsregimer
 • har avansert innblikk i sprø og plastiske deformasjonsprosesser på mikroskala og en grunnleggende kunnskap om DPTt-utvikling
 • forstår hvordan forskjellige tektoniske stiler kan oppstå som kombinasjon av endogene og eksogene prosesser

Ferdigheter Studenten kan

 • kvantitativt beskrive spenning og formforandring
 • kvalitativt beskrive forhold for sprø og viskøs svikt
 • plotte og tolke avanserte strukturelle datasett
 • løse, gjenopprette og balansere moderat komplekse deformasjonshistorier
 • diskutere aspekter i strukturgeologi og tektonikk med hensyn til Bergen og Norges regionale geologi på avansert nivå

General kompetanse Studenten

 • kan gjennomføre en strukturell feltundersøkelse med moderat kompleksitet
 • forstår og kunne evaluere strukturelle data fra rapporter, kart og publikasjoner
 • kan delta i diskusjon innen strukturgeologi og tektonikk på moderat nivå

Studiepoeng, omfang

10

Studienivå (studiesyklus)

Bachelor, also relevant for MSc-student

Undervisningssemester

Haust

Undervisningsstad

Bergen
Krav til forkunnskapar
GEOV104 eller tilsvarende
Tilrådde forkunnskapar
Studiepoengsreduksjon
10 sp overlapp med GEOL261
Krav til studierett
For oppstart på emnet er det krav om ein studierett knytt til Det matematisk-naturvitskaplege fakultet www.uib.no/matnat/52646/opptak-ved-mn-fakultetet
Arbeids- og undervisningsformer
 • Undervisning, 2 timer per uke
 • Øvelser, 2 timer per uke
 • Obligatorisk undervisningsaktivitet
  Oppmøte på alle øvingar. Godkjende obligatoriske aktivitetar er gyldig i tre (3) semester, inkludert semesteret dei var godkjende
  Vurderingsformer
  I emnet nyttar ein følgjande vurderingsformer: 4 timar skriftleg eksamen.
  Karakterskala
  Ved sensur av emnet vert karakterskalaen A-F nytta.
  Vurderingssemester
  Det er ordinær eksamen kvart semester. I semesteret utan undervisning er eksamen tidleg i semesteret.
  Litteraturliste
  Litteraturlista vil vere klar innan 01.07.
  Emneevaluering
  Studentane skal evaluere undervisninga i tråd med UiB og instituttet sitt kvalitetssikringssystem.
  Hjelpemiddel til eksamen
  Enkel kalkulator tillatt, i samsvar med modeller angitt i fakultetets regler
  Programansvarleg
  Programstyret har ansvar for fagleg innhald og oppbygging av studiet og for kvaliteten på studieprogrammet og alle emna der.
  Emneansvarleg
  Emneansvarleg og administrativ kontaktperson finn du på Mitt UiB, kontakt eventuelt Studierettleiar@geo.uib.no
  Administrativt ansvarleg
  Det matematisk naturvitskaplege fakultet v/ Institutt for Geovitskap har det administrative ansvaret for emnet og studieprogrammet.