Sanning i forsking og vitskap

Ph.d.-kurs

Emnebeskrivelse

Det finst inga emnebeskriving. Grunnen kan vere at emnebeskrivinga ikkje er omsett eller at semesteret du har valt framleis ikkje har emnebeskriving.