Basal immunologi

Masteremne

Emnebeskrivelse

Mål og innhald

Hovedmålet med kurset er å gi studentene en grundig innføring i moderne basal humanimmunologi.

- Faget vil bli belyst både ved det normalt fungerende immunsystem og ved immunrelaterte sykdommer

- Læring om metoder og teknikker som brukes i immunologisk forskning

- Kurset skal danne en plattform for videre studier og forskning i immunologi og beslektede forskningsfelt

- I tillegg skal kurset være en introduksjon og en presentasjon av de immunologiske fagmiljøer og prosjekter som er ved UiB

Studiepoeng, omfang

5

Studienivå (studiesyklus)

Master

Undervisningssemester

Vår: min. 4 studenter
Januar - Juni

Høst - min. 4 studenter

September - Desember.

Undervisningsstad

Lab-bygget ved Haukeland Universitetssjukehus
Tilrådde forkunnskapar

- Studenten bør være på mastergradsnivå, dvs. bør ha Bachelor-grad eller tilsvarende

- Ingen forhåndskunnskap i immunologi er krevd, men er fordelaktig

- Basal kunnskap i human biologi

Studiepoengsreduksjon
Full poengreduksjon mot HUIMM303 og HUIMM903 (5stp)
Arbeids- og undervisningsformer

- Forelesninger, mer enn 20 undervisningstimer (45 minutter)

- Kollokvier (Plenumsdiskusjoner)

- Interaktive oppgaver (internett)

- Gruppearbeid

Obligatorisk undervisningsaktivitet

Studentene skal delta aktivt i kursets aktiviteter.

De skal ha minst 1 presentasjon og ha minst 80% deltagelse på forelesninger og gruppearbeid.

Vurderingsformer
Muntlig eksamen
Karakterskala
A-F
Litteraturliste

Undervisningen vil bygge på følgende lærebok:

Abbas, Lichtman and Pillai. Basic Immunology. 6th Edition, 2020, 320 pages, Elsevier

ISBN 978-0-323-54943-1.

Institutt
Klinisk institutt 2