Basal humanpatologi

Masteremne

Emnebeskrivelse

Mål og innhald

Læringsutbyte

Studienivå (studiesyklus)

Undervisningssemester

Krav til forkunnskapar
Tilrådde forkunnskapar
Arbeids- og undervisningsformer
Vurderingsformer
Litteraturliste