Masteroppgåve i kjemi

Masteremne

Emnebeskrivelse

Undervisningsstad

 
Krav til forkunnskapar
Ingen
Krav til studierett
For oppstart på emnet er det krav om ein studierett knytt til 5-årig Integrert lektorutdanning med master i naturvitskap eller matematikk, samt at du oppfyller ev opptakskrav.
Karakterskala
Ved sensur av emnet vert karakterskalen A-F nytta.
Vurderingssemester
Det er ordinær eksamen kvart semester
Emneevaluering

 Studentane skal evaluere undervisninga i tråd med UiB og instituttet sitt kvalitetssikringssystem.

Oversikt over tidlegare emneevalueringar:
kvalitetsbasen.app.uib.no/?faknr=12&instnr=31