MA kuratorpraksis 1. semester

Masteremne

Emnebeskrivelse

Mål og innhald

I løpet av semester 1 skal studenten gjennom eget arbeid og diskusjon ved seminarer definere sitt masterprosjekt. Studenten skal delta på oppsatt progam for samlingene. Studenten skal i Semester 1 kartlegge sitt behov for ekstern veileding.

Læringsutbyte

Studenten skal ved avslutta emne ha følgjande læringsutbyte definert i kunnskapar, ferdigheiter og generell kompetanse:

Kunnskaper og ferdigheter:
Etter Semester 1 skal studenten kunne mestre og kombinere metoder for å utforske og utvikle et eget kuratorprosjekt.

Generell kompetanse:
Etter Semester 1 skal studenten kunne anvende relevante tilnærminger og metoder i eget kuratorisk arbeid. Etter Semester 1 skal studenten kunne samarbeide med andre om å analysere og kritisk diskutere idéer og konspter.

Fulltid/deltid

Deltid

Studiepoeng, omfang

22,5 studiepoeng

Studienivå (studiesyklus)

Master

Undervisningssemester

Haust
Krav til studierett
Tilbudet gjelder bare studenter som er tatt opp til MA Kuratorpraksis.
Arbeids- og undervisningsformer
Samlingene er en viktig felles faglig plattform for studentene der et gjennomgående tema er utviklingen av den enkeltes masterprosjekt og fordypning i ulike kontekster for kuratorpraksis. Den fellesfaglige samtalen skaper studiets progresjon. Samlingene vil veksle mellom forelesninger og workshop, deriblant om utstillingshistorie, tekstforståelse og skriving, kuratorrollen, ulike juridiske spørsmål samt problemstillinger knyttet til prosjektstyring og produksjon. Forskjellige typer iscenesettelser av utstillinger og kunstrom diskuteres også i fellesskap.

Det vil som hovedregel være fire samlinger pr semester. Minimum tre av samlingene vil fokusere på kontekstfordypning. Hensikten er å fordype seg i en lokal kontekst, ved å se ulike typer utstillinger, visningssteder og institusjoner, samt møte kuratorer og kunstnere og bygge nettverk
Karakterskala
Greidd/Ikkje greidd
Vurderingssemester
Haust
Institutt
Kunstakademiet - Institutt for Samtidskunst