Matematikk for lærarar på 8-13.trinn, nivå 1 - del B

Lågaregradsemne

Emnebeskrivelse

Mål og innhald

Læringsutbyte

Undervisningssemester

Krav til forkunnskapar
Tilrådde forkunnskapar
Krav til studierett
Arbeids- og undervisningsformer
Obligatorisk undervisningsaktivitet
Vurderingsformer
Karakterskala
Vurderingssemester
Emneevaluering
Institutt