Introduksjon i nye media

Lågaregradsemne

Emnebeskrivelse

Mål og innhald

Dette er ett av fire metode/medium-emer som studenter kan velje mellom.

Mål:

Emnet har som mål å gi studenten grunnleggende forståelse for nye medier

Innhald:

New media is a term used to describe the artistic use of a wide range of constantly evolving technologies, from the advent of analogue electronic media to today's digital and ubiquitous media.

This course emphasizes on digital literacy. Electronic image and audio processing technology is the entry point to cultivate students' understanding and appreciation of the history, aesthetics, concepts and technology of media art practice in the context of art and society as a whole.

As the development of media and communication technologies has shaped the increasingly common experiences and perceptions of the world around us, this course explores analog and digital tools and uses a critical examination of media culture as a framework to introduce students to the possibilities of working in time and space with artistic means.

Students are introduced to a wide range of hands-on production processes and understand the choice of settings and equipment. Students in this course acquire the basic skills and knowledge to work independently in studios and workshops

Læringsutbyte

Studenten skal ved avslutta emne ha følgjande læringsutbytte:

Kunnskap

Studenten

  • har bred kunnskap om sentrale temaer, teorier, problemstillinger, prosesser, verktøy og metoder innenfor fagområdet
  • kjenner til forsknings- og utviklingsarbeid innenfor fagområdet
  • har kunnskap om fagområdets historie, tradisjoner, egenart og plass i samfunnet

Ferdigheiter

Studenten

  • kan anvende faglig kunnskap og relevante resultater fra forsknings og utviklingsarbeid på praktiske og teoretiske problemstillinger og treffe begrunnede valg
  • kan beherske relevante faglige verktøy, teknikker og uttrykksformer

Generell kompetanse

Studenten

  • kan planlegge og gjennomføre varierte arbeidsoppgaver og prosjekter som strekker seg over tid, alene og som deltaker i en gruppe, og i tråd med etiske krav og retningslinjer
  • kan reflektere over egen faglig utøvelse og justere denne under veiledning

Fulltid/deltid

Fulltid

Studienivå (studiesyklus)

Bachelor.

Undervisningssemester

Høst

Undervisningsstad

Universitetet i Bergen
Krav til forkunnskapar
Ingen
Krav til studierett

Dette emnet har krav til studierett i¿Bachelorprogrammet i kunst¿og¿tilbys¿studenter¿i sitt første semester.¿

Studenter¿i første semester i¿masterprogrammet¿i kunst¿kan også¿søke opptak til emnet, men opptaket til emnet vil prioritere¿bachelorstudenter¿

Arbeids- og undervisningsformer

Students are exposed to media-sensitive practices to explore the artistic concepts of various interdisciplinary forms of contemporary art.

Practical experience gained through exercises and joint projects is a core component of the course.

Reading and lectures adopt key theories and support a reflective and critical approach to the relationship between technology and art.

Student centered components ¿ assignment based work, either individually or in group constellations

A formal assessment will be conducted at the end of the course.

Vurderingsformer

I emnet nyttar ein følgjande vurderingsformer:

A summative "portfolio" of practical course work. (Innlevering/hjemmeeksamen)

Karakterskala

Passed / Fail.

Bestått / ikkje bestått.

Vurderingssemester
Høst
Emneevaluering
Emnet evalueres hvert tredje år ihht. til UiBs kvalitetssystem.
Programansvarleg
Programstyret har ansvar for fagleg innhald og oppbygging av studiet og for kvaliteten på studieprogrammet og alle emna der.
Administrativt ansvarleg
Fakultet for kunst, musikk og design ved Kunstakademiet - Institutt for samtidskunst har det administrative ansvaret for emnet og studieprogrammet.