Introduksjon i maleri

Lågaregradsemne

Emnebeskrivelse

Mål og innhald

Dette er ett av fire metode/medium-emner som studenter kan velje mellom.

Denne modulen gir grunnleggende kunnskap om maleri og utforsker utviklingen av praksis i forhold til faget.

Studentene introduseres til fagområdet gjennom historiske og samtidige referanser og gis mulighet til å eksperimentere med flere teknikker, metoder og materialer. Praktiske oppgaver utgjør en hoveddel av emnet.

Læringsutbyte

Kunnskap:

 • Få innsikt i fagområdets historie og kontekst

Ferdigheter:

 • Utvikle en grunnleggende forståelse av relevante teknikker og materialer

Generell kompetanse:

 • Identifisere egne læringsbehov i forhold til faget
 • Anvende ny kunnskap innenfor egen kunstnerisk prosess

Fulltid/deltid

Fulltid

Studienivå (studiesyklus)

Bachelor.

Undervisningssemester

Høst

Undervisningsstad

Universitetet i Bergen
Krav til forkunnskapar
Ingen
Tilrådde forkunnskapar

Basic knowledge of painting.

Krav til studierett
Dette emnet har krav til studierett i¿Bachelorprogrammet i kunst¿og¿tilbys¿studenter¿i sitt første semester.
Arbeids- og undervisningsformer

Arbeids- og undervisningformer kan omfatte:

 • Prosjektutvikling
 • Individuell forskning
 • Gruppearbeid
 • Forelesninger
 • Presentasjoner
 • Gruppediskusjoner
 • Veiledninger
 • Lesing av relevant litteratur
 • Skriveøvelser
Vurderingsformer

I emnet nyttar ein følgjande vurderingsformer:

A summative "portfolio" of practical course work. (Innlevering/hjemmeeksamen)

Karakterskala
Bestått / ikkje bestått.
Litteraturliste

Litteraturlista vil vere klar innan 01.06. for haustsemesteret og 01.12. for vårsemesteret.

Artists' Materials¿Paperback ¿ June 15, 2019
by¿Emma Pearce¿(Author) Arcturus Publishing

Artist's Handbook of Materials and Techniques, Ralph Mayer, Faber & Faber

Formulas for Painters, Robert Massey

Emneevaluering
Emnet evalueres hvert tredje år ihht. til UiBs kvalitetssystem.
Programansvarleg
Programstyret har ansvar for fagleg innhald og oppbygging av studiet og for kvaliteten på studieprogrammet og alle emna der.
Administrativt ansvarleg
Fakultet for kunst, musikk og design ved Kunstakademiet - Institutt for samtidskunst har det administrative ansvaret for emnet og studieprogrammet