Introduksjon i skulptur og installasjon

Lågaregradsemne

Emnebeskrivelse

Utfyllande semesteromtale

This module offers an introduction to the fundamentals of sculpture and installation with an emphasis on material

processes and techniques. Beginning with an overview of 20th and 21st century three-dimensional practices, the

course will include HMS training in casting and mould-making, metal work, and woodworking. Making use of one or

several of these approaches, each student will develop an individual project that will be presented at the end of the

module

.

Module responsible: Andrew Taggart, Assistant Professor of Sculpture and Installation

Mål og innhald

Dette er ett av fire metode/medium-emer som studenter kan velje mellom.

Emnet gir en innføring i grunnleggande kjennskap til skulptur og installasjon, samt utforskning og utvikling av praksis i forhold til faget.

I skulptur- og installasjonsfeltet kan man arbeide med en rekke ulike teknikkar, metodar og materialar. Emnet gir en introduksjon til feltet, gjennom historiske referansar, samtidige praksisar og forskjellege teknikkar. Praktiske oppgåver er hovudkomponenten i emnet.

Læringsutbyte

Kunnskap

 • Få innsikt i fagområdets historie og kontekst

Ferdigheter

 • Utvikle en grunnleggende forståelse av relevante teknikker og materialer

Generell kompetanse

 • Identifisere egne læringsbehov i forhold til faget
 • Anvende ny kunnskap innenfor egen kunstnerisk prosess

Fulltid/deltid

Fulltid

Studienivå (studiesyklus)

Bachelor.

Undervisningssemester

Høst

Undervisningsstad

Universitetet i Bergen
Krav til forkunnskapar
Ingen
Tilrådde forkunnskapar
Ingen
Krav til studierett
Dette emnet har krav til studierett i¿Bachelorprogrammet i kunst¿og¿tilbys¿studenter¿i sitt første semester.
Arbeids- og undervisningsformer

Metoder kan omfatte:

 • Prosjektutvikling
 • Individuell forskning
 • Gruppearbeid
 • Forelesninger
 • Presentasjoner
 • Gruppediskusjoner
 • Veiledninger
 • Skriveøvelser
Vurderingsformer

I emnet nyttar ein følgjande vurderingsformer:

En summativ "portefølje" av praktisk kursarbeid. (Innlevering/hjemmeeksamen)

Vurderingskriteriene:

Summativ "portefølje" av praktisk kursarbeid som viser bruk av relevante materialer, teknikker, verktøy, ferdigheter, kunnskap og kontekstuell bevissthet

Karakterskala
Bestått / ikkje bestått
Emneevaluering
Emnet evalueres hvert tredje år ihht. til UiBs kvalitetssystem
Programansvarleg
Programstyret har ansvar for fagleg innhald og oppbygging av studiet og for kvaliteten på studieprogrammet og alle emna der.
Administrativt ansvarleg
Fakultet for kunst, musikk og design ved Kunstakademiet - Institutt for samtidskunst har det administrative ansvaret for emnet og studieprogrammet.