Vitenskap i vår tid

Lågaregradsemne

Emnebeskrivelse

Mål og innhald

Emnet gjev innsikt i naturvitskapanes tenkemåtar og kjenneteikn og om samspelet mellom samfunn, teknologi og fag. Gjennom arbeidet med prosjektoppgåve og fagleg rettleiing vert studentane trent i å undersøke vitenskap involvert i aktuelle kontroverser og hvordan begreper og metoder fra metodelære og vitskapsteori kan brukes i kritisk vurdering av påstander.

Undervisningssemester

Haust
Krav til forkunnskapar

100 studiepoeng i MN-emne, inkludert fagemne som er nødvendige for gjennomføring av prosjektoppgåva.

Krav til studierett
For oppstart på emnet er det krav om ein studierett knytt til Det matematisk-naturvitskaplege fakultet, samt at du oppfyller ev. opptakskrav.
Obligatorisk undervisningsaktivitet
 • Gjennomføring av eit prosjekt.
 • Seminar (deltaking på 16 timar seminar, inkludert eigen presentasjon.)
 • Obligatorisk undervisningsaktivitet er gyldig i 3 semester, inkludert inneverande.

  Gjelder H20 i forbindelse med at all undervisning i emnet er digital pga. corona:

  Deltagelse på informasjonsmøte er obligatorisk

  Vurderingsformer

  Skriftleg prosjektrapport.

  Karakterskala
  Bestått / Ikkje bestått
  Vurderingssemester
  Det er ordinær eksamen kvart semester.
  Emneevaluering
  Studentane skal evaluere undervisninga i tråd med UiB og instituttet sitt kvalitetssikringssystem.