Vitenskapsteori med etikk

Ph.d.-kurs

Emnebeskrivelse

Kursinnhald

Kurset tar opp problemstillinger av generell interesse i vitenskapsteori og etikk. Eksempel er kompleksitet og usikkerhet, forholdet mellom vitskap og samfunn, vitenskapsfolk sitt moralske ansvar og moralske dilemma skapt av moderne vitskap.

Kurset inneheld også valgfrie moduler. Hver modul tar opp et spesifikt emne, og deltakerne må velge tre moduler.

Læringsutbyte

Hovedmålsettingen med kurset er å gjøre deltakerne kjent med viktige emne i vitenskapsteori og etikk, som kan være nyttige i arbeidet med egne prosjekt. Samtidig skal det gi et bredere perspektiv på eiget fagområde, ved at det utvikler en bedre forståelse for kunnskapsteoretiske, etiske og samfunnsmessige aspekter ved egen virksomhet.

Undervisingsperiode

Vår- og høstsemesteret

Undervisingsspråk
Engelsk
Krav til forkunnskapar
Fullført mastergrad eller tilsvarande, opptak til forskerutdanninga.
Vurderingsform
De to skriftlige oppgavene og essayet danner grunnlaget for vurderingen. Den endelige karakteren er "bestått" eller "ikke bestått".
Fagleg overlapp
Emnet er ein del av det tidligere MNF390 Vitskapsteori med etikk for realistar.
Program

Kurset blir undervist i et intensivt format over en periode på fem og en halv uker. Undervisningen er en blanding av forelesninger og seminarer. Seminarene tar opp spesifikke emner, og gjennomgår øvelsesoppgaver. I løpet av kurset må det leveres inn to skriftlige oppgaver. Det avsluttende essayet har innleveringsfrist to uker etter siste forelesning.

Det kreves at deltakerne følger 80 % av forelesingene og seminarene..

Fagleg ansvar

Professor Jeroen van der Sluijs Senter for vitskapsteori (SVT)

TLF: 555 82795. Epost: Jeroen.Sluijs@svt.uib.no