Klinisk praksis og seminar 2. semester på spes. utd.

Masteremne

Emnebeskrivelse