Oral patologi for spesialistutdanning i odontologi

Masteremne

Emnebeskrivelse

Mål og innhald

Mål:

Emnet har som mål å gi studenten forståelse for oral patologisk diagnostikk, indikasjoner for å ta en biopsi, samt tolkning av biopsisvar.

Emnet skal formidle forståelse for betydningen av å få en oralpatologisk diagnose på en lidelse i munn og kjever.

Innhold:

Kurset dekker de viktigste tema innen oral patologi og bygger på forkunnskaper fra odontologisk grunnutdanning. Kurset er basert på histopatologisk diagnostikk og har en praktisk tilnærming til faget via mikroskopi av vevssnitt fra de viktigste tilstandene i munn og kjever.

Studiet tar opp spesielle tema som odontogene svulster og cyster, samt sykdommer i munnslimhinne, kjever og spyttkjertler.

Læringsutbyte

Studenten skal ved avsluttet emne ha følgende læringsutbytte definert i kunnskaper, ferdigheter og generell kompetanse:

Kunnskaper

  • Studenten kjenner til det histologiske bildet av de viktigste forandringene i munnslimhinne, spyttkjertler og kjever.

Ferdigheter

  • Studenten behersker å mikroskopere et vevssnitt fra munnslimhinne, spyttkjertler eller kjever.

Generell kompetanse

  • Studenten har kunnskaper om indikasjoner for å ta en biopsi
  • Studenten kan tolke den histopatologiske beskrivelsen og diagnosen og kjenner til implikasjoner for videre oppfølging av pasienten.

Studiepoeng, omfang

4 studiepoeng

Studienivå (studiesyklus)

Spesialistutdanning i odontologi/ PhD

Undervisningssemester

Vår

Undervisningsstad

Avdeling for patologi, Haukeland Universitetssjukehus
Krav til forkunnskapar
Odontologisk grunnutdanning
Krav til studierett
Emnet er åpent for alle studenter med odontologisk grunnutdanning.
Arbeids- og undervisningsformer
Forelesninger og kurs (praktisk mikroskopi av vevssnitt)
Obligatorisk undervisningsaktivitet
Obligatorisk fremmøte
Vurderingsformer

I emnet bruker en følgende vurderingsformer:

Skriftlig eksamen med vevssnitt fra sykdommer i munnslimhinne, spyttkjertler og kjeve. Vevssnittene studeres i mikroskop og gis en histopatologisk beskrivelse og diagnose.

Karakterskala
Bestått/ ikke bestått
Vurderingssemester
Vår
Litteraturliste
  • Regezi, Squibba, Jordan: Oral pathology. Clinical Pathologic Correlations, Elsevier, 7th Edition
  • Eller:

  • E. W. Odell: Cawson's Essentials of Oral pathology and Oral medicine. Elsevier, 9th Edition
  • Hjelpemiddel til eksamen
    Ingen