Vitenskapsteori, etikk, metode og forskningsdesign

Ph.d.-kurs

Emnebeskrivelse

Kursinnhald

Vennligst se de engelske nettsidene for kursinformasjon.